Translator Disclaimer
1 March 2015 A Model to Simulate Yacht Movements in Enclosed Bays
Author Affiliations +
Abstract

Numanoğlu Genç, A., 2015. A model to simulate yacht movements in enclosed bays.

In this article, a computer model developed to simulate the movements of yachts (boats) in enclosed bays is discussed. The computer model uses multinomial logit model to find the probabilities for the boaters to select the next bay to visit. The model predicts the number of boats in each bay at the end of a day, the number of boats that visited each bay during the day, and the distribution of boater categories among the bays throughout the simulation time. As a case study, the model is applied to Göcek bays located at the west Mediterrnean coast of Turkey. To obtain the input data, a questionnaire was formed, and a detailed survey was carried out in Göcek bays. In addition to the questionnaires, the number of the boats anchored in the bays were observed in the field studies. The results obtained by the model are compared with the data obtained in the field. Comparisons show that the yacht movements and distributions at various anchor locations can successfully be predicted with the model. This model can be used as an effective tool in the management of coastal areas.

Bu makalede, yatların hareketlerini inceleyen bir öykünüm modeli geliştirilmiştir. Yatçıların koy seçimlerindeki olasılıkları belirleyebilmek için matematiksel model olarak çok terimli logit model kullanılmıştır. Geliştirilen öykünüm modeli gün sonunda her koydaki tekne sayısını, gün içerisinde koylara girip çıkan tekne sayısını ve tüm öykünüm süresi için yatçı gruplarının koylara dağılımını hesaplamaktadır. Bu model için gerekli olan girdileri elde edebilmek amacıyla, Göcek Koylarında kapsamlı bir anket çalışması yapılmış ve ayrıca koylardaki tekne sayıları farklı zamanlarda gözlemlenmiştir. Bu öykünüm modelini baz alan bilgisayar programı Göcek Koylarına uygulanmış ve model sonuçları, saha incelemelerinden elde edilen veriler ile karşılaştırılmıştır. Gelecek yıllar için daha çok sayıda yatın bulunacağı durumlarda, bu modelin yardımıyla dağılım tahminleri yapılabilecektir. Bu tahminler yat trafiğinin ve konaklamanın denetlenmesini amaçlayan bir yönetim planı çerçevesinde yararlı bir araç olacaktır.

Aslı Numanoğlu Genç "A Model to Simulate Yacht Movements in Enclosed Bays," Journal of Coastal Research 31(2), (1 March 2015). https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-12-00218.1
Received: 22 October 2012; Accepted: 20 April 2013; Published: 1 March 2015
JOURNAL ARTICLE
7 PAGES


SHARE
ARTICLE IMPACT
RIGHTS & PERMISSIONS
Get copyright permission
Back to Top