Translator Disclaimer
1 April 2008 Temperature-Dependent Development and Demography of Scymnus subvillosus (Coleoptera: Coccinellidae) Reared on Hyalopterus pruni (Homoptera: Aphididae)
Author Affiliations +
Abstract

The development, survival, and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) were studied at 20, 25, 30, and 35°C, 60 ± 5% RH, and a photoperiod of 16:8 (L:D) h (5,000 lux) under laboratory conditions. The total developmental time from egg hatch to adult eclosion ranged from 22.6 d at 20°C to 10.6 d at 35°C. The developmental rates of the egg stage, the larval stage, and total preadult stage at different temperatures increased linearly with increasing temperature. The thermal summation of the egg stage, the larval stage, and the total preadult stage was 77.5, 145.8 and 300 degree-days (DD), respectively. The developmental threshold of the egg stage, the larval stage, and the total preadult stage was 7.4, 4.1, and 7.1°C, respectively. The life history raw data were analyzed using the age-stage, two-sex life table. The intrinsic rate of increase was 0.0845, 0.1138, 0.1395, and 0.0668 d−1 at 20, 25, 30, and 35°C, respectively. The net reproductive rate was highest at 25°C (R0 = 78.7), and lowest at 35°C (R0 = 4.7). The mean generation time was shortest at 35°C (T = 23.9 d). The life table data can be used for the projection of population growth and designing mass rearing programs.

ÖZET Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)’un dört farklı sıcaklık (20, 25, 30, ve 35°C), % 60 ± 5 orantılı nem ve 16 saat aydınlatmalı (5000 Lüx) laboratuvar koşullarında gelişme, canlı kalma oranı ve üremesi incelenmiştir. Yumurtadan ergine gelişme süresi 22.6 gün (20°C) ile 10.6 gün (35°C) arasında değişmiştir. Yumurta ve larva dönemleri ile toplam ergin öncesi dönemin gelişme oranı sıcaklıktaki artışla birlikte doğrusal olarak artmıştır. Yumurta, larva ve toplam ergin öncesi dönemlerin gelişmesi için gereksinim duyulan etkili sıcaklıklar toplamı sırasıyla 77.5, 145.8 ve 300 gün-derece, bu dönemlerin gelişme eşiği sıcaklıkları ise sırasıyla 7.4, 4.1, ve 7.1°C olarak hesaplanmıştır. Elde edilen verilerden yaşa bağlı, iki eşeyli yaşam çizelgesi analizi ile yaşam çizelgesi parametreleri oluşturulmuştur. Avcının kalıtsal üreme yeteneği değerleri 20, 25, 30, ve 35°C de sırasıyla 0.0845, 0.1138, 0.1395 ve 0.0668 gün−1 olarak bulunmuştur. En yüksek net üreme gücü değeri 25°C de (R0 = 78.7), en düşük ise 35°C de (R0 = 4.7) elde edilmiştir. En kısa ortalama döl süresi degˇeri 35°C de (T = 23.9 gün) elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen yaşam çizelgesi verilerinin avcının populasyon gelişmesinin tahmininde ve kitle üretim programının düzenlenmesinde kullanılabileceği sonucuna varilmiştır.

Remzi Atlihan and Hsin Chi "Temperature-Dependent Development and Demography of Scymnus subvillosus (Coleoptera: Coccinellidae) Reared on Hyalopterus pruni (Homoptera: Aphididae)," Journal of Economic Entomology 101(2), 325-333, (1 April 2008). https://doi.org/10.1603/0022-0493(2008)101[325:TDADOS]2.0.CO;2
Received: 6 October 2006; Accepted: 3 November 2007; Published: 1 April 2008
JOURNAL ARTICLE
9 PAGES

This article is only available to subscribers.
It is not available for individual sale.
+ SAVE TO MY LIBRARY

SHARE
ARTICLE IMPACT
RIGHTS & PERMISSIONS
Get copyright permission
Back to Top