VOL. 51 · NO. 1–2 | April 2014
 
IN THIS ISSUE

Articles (18)
Annales Botanici Fennici
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Mariusz Gałka
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 1-21, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0101
Qi-Liang Gan, Xin-Wei Li
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 22-24, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0102
Marta Kolanowska, Dariusz L. Szlachetko
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 25-28, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0103
Ying Pan, Bai-Han Pan, Yong-Hong Xie, Zhi-Yong Hou, Xu Li, Ya-Jun Xie, Dong-Dong Pan
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 29-38, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0104
Jung-Hyun Lee, Dong-Pil Jin &, Byoung-Hee Choi
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 39-48, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0105
Huseyin Inceer, Sema Hayırlıoğlu-Ayaz
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 49-53, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0106
Fabrizio Bartolucci, Gianniantonio Domina
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 54-62, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0107
Andreas Frisch, Jörgen Rudolphi, Göran Thor
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 63-68, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0108
Dariusz L. Szlachetko, Marta Kolanowska, Natalia Olędrzyńska
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 69-74, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0109
Bekir Dogan, Ali Kandemir, Etem Osma, Ahmet Duran
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 75-79, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0110
Marta Kolanowska
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 80-85, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0111
Jian Li, Xin Hong, Fang Wen, Li-Jiao Yan
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 86-89, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0112
Thea Kull, Vello Jaaska
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 90-100, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0113
Huai-Zhen Tian, Avishek Bhattacharjee, Pankaj Kumar, Tian-Chuan Hsu, Henrik Æ. Pedersen
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 101-105, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0114
Aaron Floden
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 106-116, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0115
James S. Pringle
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 117-124, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0116
Yuan Xu, Zheng-Yu Liu, Xun-Lin Yu, Chi-Ming Hu, Gang Hao
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 125-127, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0117
Annales Botanici Fennici 51 (1–2), 128, (1 April 2014) https://doi.org/10.5735/085.051.0118
No abstract available
Back to Top