Issue 2 - Special Issue on Changing Cryosphere under a Warming Climate
VOL. 47 · NO. 2 | May 2015
 
IN THIS ISSUE

Articles (17)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0047-2-c1 Open Access
No abstract available
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0047-2-c2 Open Access
No abstract available
Tingjun Zhang, Ninglian Wang
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 191-193, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0047-2-introduction Open Access
No abstract available
Alessio Gusmeroli, Lin Liu, Kevin Schaefer, Tingjun Zhang, Timothy Schaefer, Guido Grosse
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 195-202, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-301 Open Access
Cuicui Mu, Tingjun Zhang, Qingbai Wu, Bin Cao, Xiankai Zhang, Xiaoqing Peng, Xudong Wan, Lei Zheng, Qingfeng Wang, Guodong Cheng
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 203-211, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-095 Open Access
Rui Jin, Tingjun Zhang, Xin Li, Xingguo Yang, Youhua Ran
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 213-229, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-304 Open Access
Qingfeng Wang, Tingjun Zhang, Xiaoqing Peng, Bin Cao, Qingbai Wu
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 231-241, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-14-012 Open Access
Yinge Liu, Zhongming Guo, Qi Zhou, Xiaobo Wu, Jianqiao He
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 243-253, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-125 Open Access
Youhua Ran, Xin Li, Rui Jin, Jianwen Guo
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 255-265, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-306 Open Access
Xiaoli Chang, Huijun Jin, Yanlin Zhang, Ruixia He, Dongliang Luo, Yongping Wang, Lanzhi Lü, Qiuliang Zhang
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 267-279, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-14-016 Open Access
Xuejiao Wu, Ninglian Wang, Anxin Lu, Jianchen Pu, Zhongming Guo, Huawei Zhang
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 281-292, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-307 Open Access
Zhongming Guo, Ninglian Wang, Hongbo Wu, Yuwei Wu, Xuejiao Wu, Quanlian Li
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 293-300, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-303 Open Access
Wei Junfeng, Liu Shiyin, Guo Wanqin, Xu Junli, Bao Weijia, Shangguan Donghui
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 301-311, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-129 Open Access
Shaobo Sun, Tao Che, Jian Wang, Hongyi Li, Xiaohua Hao, Zengyan Wang, Jie Wang
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 313-326, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-135 Open Access
Tianding Han, Xiangying Li, Mingjie Gao, Mika Sillanpää, Hongzheng Pu, Chengyang Lu
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 327-334, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR00C-13-138 Open Access
OTHER RESEARCH
Liu Qiao, Liu Shiyin, Guo Wanqin, Nie Yong, Shangguan Donghui, Xu Junli, Yao Xiaojun
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 335-344, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0013-104 Open Access
Bärbel Koch, Peter J. Edwards, Wolf U. Blanckenhorn, Thomas Walter, Gabriela Hofer
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 345-357, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0013-093 Open Access
Peng Fei, Xu Manhou, You Quangang, Zhou Xuhui, Wang Tao, Xue Xian
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 359-368, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0014-018 Open Access
Sherilyn C. Fritz, Bruce E. Brinson, W. E. Billups, Lonnie G. Thompson
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 369-374, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0014-075 Open Access
Laurie Bougeois, Branwen Williams, Jochen Halfar, Brenda Konar, Walter Adey, Andreas Kronz, Ulrich G. Wortmann
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 375-387, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0014-061 Open Access
Yoshitoshi Uehara, Atsushi Kume, Masaaki Chiwa, Hideharu Honoki, Jing Zhang, Koichi Watanabe
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 389-399, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0013-126 Open Access
BOOK REVIEWS
Irina Overeem
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 401, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0047-2-book1 Open Access
No abstract available
Sarah A. Spaulding
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 401-402, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0047-2-book2 Open Access
No abstract available
Articles
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 402, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0047-2-book3 Open Access
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 47 (2), 403-405, (1 May 2015) https://doi.org/10.1657/AAAR0047-2-calendar Open Access
No abstract available
Back to Top