VOL. 96 · NO. 4 | April 2017
 
IN THIS ISSUE

Articles (16)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Natasha Walker, Panagiotis Filis, Ugo Soffientini, Michelle Bellingham, Peter J O'Shaughnessy, Paul A Fowler
Biology of Reproduction 96 (4), 733-742, (7 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox012
Luiz G. Siqueira, Paula Tribulo, Zhiyuan Chen, Anna C. Denicol, M Sofia Ortega, Veronica M. Negrón-Pérez, Jasmine Kannampuzha-Francis, Ky G. Pohler, Rocio M. Rivera, Peter J. Hansen
Biology of Reproduction 96 (4), 743-757, (31 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox018
Biao Ding, Zubing Cao, Renyun Hong, Hui Li, Xiaoyuan Zuo, Lei Luo, Yunsheng Li, Weiping Huang, Wenyong Li, Kun Zhang, Yunhai Zhang
Biology of Reproduction 96 (4), 758-771, (31 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox020
Francisco Domínguez, Marcos Ferrando, Patricia Díaz-Gimeno, Fernando Quintana, Gemma Fernández, Inés Castells, Carlos Simón
Biology of Reproduction 96 (4), 772-779, (18 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox014
Ryuzo Yanagimachi, Tatsuo Harumi, Hajime Matsubara, Wei Yan, Shuiqiao Yuan, Noritaka Hirohashi, Tomohiro Iida, Etsuro Yamaha, Katsutoshi Arai, Takahiro Matsubara, Tadashi Andoh, Carol Vines, Gary N. Cherr
Biology of Reproduction 96 (4), 780-799, (24 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox015
Carolina Luna, Noelia Mendoza, Adriana Casao, Rosaura Pérez-Pé, José A. Cebrián-Pérez, Teresa Muiño-Blanco
Biology of Reproduction 96 (4), 800-815, (31 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox017
Nicholas D. Serra, Ellen K. Velte, Bryan A. Niedenberger, Oleksander Kirsanov, Christopher B. Geyer
Biology of Reproduction 96 (4), 816-828, (31 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox022
Wei Yan
Biology of Reproduction 96 (4), 829-830, (24 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox016
No abstract available
Tamara Tilburgs, Torsten B. Meissner, Leonardo M. R. Ferreira, Arend Mulder, Kiran Musunuru, Junqiang Ye, Jack L. Strominger
Biology of Reproduction 96 (4), 831-842, (7 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox009
Erica Anspach Will, Xiufang Liu, John J. Peluso
Biology of Reproduction 96 (4), 843-854, (23 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox013
Patricia G. Tremblay, Marc-André Sirard
Biology of Reproduction 96 (4), 855-865, (5 April 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox024
Vladimir E. Vargas, Rosalina Villalon Landeros, Gladys E. Lopez, Jing Zheng, Ronald R. Magness
Biology of Reproduction 96 (4), 866-876, (1 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox008
Jane C Fenelon, Geoffrey Shaw, Stephen R Frankenberg, Bruce D Murphy, Marilyn B Renfree
Biology of Reproduction 96 (4), 877-894, (31 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox019
Sarah A Marshall, Chen Huei Leo, Jane E Girling, Marianne Tare, Sally Beard, Natalie J Hannan, Laura J Parry
Biology of Reproduction 96 (4), 895-906, (3 April 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox023
Fangzhou Hu, Kang Xu, Yunfan Zhou, Chang Wu, Shi Wang, Jun Xiao, Min Wen, Rurong Zhao, Kaikun Luo, Min Tao, Wei Duan, Shaojun Liu
Biology of Reproduction 96 (4), 907-920, (7 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox010
Aimee Lee Katen, Petra Sipilä, Lisa A. Mitchell, Simone J. Stanger, Brett Nixon, Shaun D. Roman
Biology of Reproduction 96 (4), 921-935, (31 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox021
Corrigendum
Deying Kong, Jidong Zhang, Xiaohui Hou, Shibin Zhang, Jun Tan, Yuanshou Chen, Weirong Yang, Junwei Zeng, Yong Han, Xiaohong Liu, Delin Xu, Renlian Cai
Biology of Reproduction 96 (4), 936, (28 March 2017) https://doi.org/10.1093/biolre/iox007
No abstract available
Back to Top