Translator Disclaimer
1 June 2007 PATHOLOGY IN MAJUNGASAURUS CRENATISSIMUS (THEROPODA: ABELISAURIDAE) FROM THE LATE CRETACEOUS OF MADAGASCAR
Author Affiliations +
Abstract

Recent collecting efforts (1993 to present) in the Upper Cretaceous (Maastrichtian) Maevarano Formation of northwestern Madagascar have yielded numerous specimens of the medium-sized abelisauroid theropod Majungasaurus crenatissimus (Depéret, 1896) Lavocat, 1955. Exquisite preservation, coupled with near-complete articulated or associated skeletons, has allowed an assessment of individual skeletal variation in this taxon, including a preliminary analysis of osteopathology in a non-tetanuran theropod. Importantly, Majungasaurus is the first abelisauroid theropod for which comprehensive pathology data are available. In a survey of 181 postcranial skeletal elements from a minimum of 21 individuals, abnormalities were identified in eight elements from a minimum of four individuals. These include a pedal phalanx with a mediolateral diaphyseal expansion of unknown etiology, a dorsal vertebra with a small exostosis, a caudal vertebra with probable idiopathic ossification of vertebral ligaments, and a pathologically truncated series of distal caudal vertebrae. The latter occurrence represents the first identified caudal truncation in a predatory dinosaur and only the second documented occurrence among non-avian dinosaurs.

MALAGASY ABSTRACT (FAMINTINANA)—Ireo ezaka fikarohana natao vao tsy ela (1993–hatramin'izao) tao amin'ny Cretaceous Ambony (Maastrichtian) Fiforonana Maevarano amin'ny faritr'avaratr'andrefan'i Madagasikara dia nahitana karazan-taolana maron'ny abelisauroid theropod manana vatana salasantsalany dia ny Majungasaurus crenatissimus (Depéret, 1896) Lavocat, 1955. Ireo vokam-pikarohana hita avy amin'ny tahiry tsara sy kanto, niaraka tamin'ny taolana mbola mifanohy na taolam-batana mbola mifangaro, dia nahafahana namantatra ny fahasamihafana teo amin'ny taolam-batan'ny tsirairay tao anatin'ity sokajy ity, ary anisan'izany ny fanadihadiana mbola santatra momba ny foforonan'ireo aretina mahazo ny taolana teo amin'ny theropod tsy “tetanuran”. Tena zava-dehibe ihany koa ny nahalalana fa ny Majungasaurus no theropod abelisauroid voalohany nahazoana namantatra ny rakim-pikarohana momba ny fisian'ny aretin-taolana. Tamin'ny fandinihina natao tamin'ireo karazan-taolam-batana tsy niaraka tamin'ny karan-doha ka nijerena izany tamin'ireo isam-batana 21 farafahakely, dia nahitana toetra hafa nohon'ny an'ny maro tamin'ireo singan-taolana valo tamin'ny isam-batana efatra farahakeliny. Tao anatin'izany fiavahana hafahafa izany dia nahitana fitambaran'ny taolan'ny fela-tongotra iray izay hisian'ny fivelarana eo afovoany mahazo ny sisiny, izay tsy mbola fantatra ny mahatonga ilay aretina, sy taolan-damosina iray misy fivontosana kely, ary taolan'ny rambo iray izay inoana fa nisy aretina nahatonga fahamafisan'ny hozatry ny hazon-damosina, ary karazana fiforonan'aretina nahatonga fahafohezan'ny taolan-drambo maromaro. Ity farany ity no nahitana sy nahafantarana voalohany ny aretina niseho tamin'ny taolan-drambon'ny dinaozoro mpihaza iray ary koa hany rakim-pikarohana fanindroany momba io tranga iray io tamin'ireo dinozaoro tsy “avian”.

ANDREW A. FARKE and PATRICK M. O'CONNOR "PATHOLOGY IN MAJUNGASAURUS CRENATISSIMUS (THEROPODA: ABELISAURIDAE) FROM THE LATE CRETACEOUS OF MADAGASCAR," Journal of Vertebrate Paleontology 27(sp8), 180-184, (1 June 2007). https://doi.org/10.1671/0272-4634(2007)27[180:PIMCTA]2.0.CO;2
Accepted: 5 January 2007; Published: 1 June 2007
JOURNAL ARTICLE
5 PAGES


SHARE
ARTICLE IMPACT
RIGHTS & PERMISSIONS
Get copyright permission
Back to Top