VOL. 42 · NO. 4 | December 2017
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
Original Papers
Midori Ishii, Hiroto Murase, Yoshiaki Fukuda, Kouichi Sawada, Toyoki Sasakura, Tsutomu Tamura, Takeharu Bando, Koji Matsuoka, Akira Shinohara, Sayaka Nakatsuka, Nobuhiro Katsumata, Makoto Okazaki, Kazushi Miyashita, Yoko Mitani
Mammal Study 42 (4), 1-9, (1 December 2017) https://doi.org/10.3106/041.042.0403
KEYWORDS: baleen whales, biologging, Cetacean, foraging, habitat
Clayton K. Nielsen, Janice K. Stroud-Settles
Mammal Study 42 (4), 1-7, (1 December 2017) https://doi.org/10.3106/041.042.0401
KEYWORDS: management, mortality, population
Kimitake Funakoshi, Ayumi Nagasato, Seiko Takenouchi, Rie Kannonji, Madoka Kikusui, Aimi Uchihara, Kanji Tamai
Mammal Study 42 (4), 1-10, (1 December 2017) https://doi.org/10.3106/041.042.0402
KEYWORDS: coat color variation, external photoperiod, light intensity, molting rhythm, Mustelidae
Chinatsu Kozakai, Yui Nemoto, Ami Nakajima, Shinsuke Koike, Naoki Ohnishi, Koji Yamazaki
Mammal Study 42 (4), 219-230, (5 December 2017) https://doi.org/10.3106/041.042.0404 Open Access
KEYWORDS: female philopatry, hard mast, solitary mammal, Ursus thibetanus
Wanlong Zhu, Dongmin Hou, Shuran Sun, Zhengkun Wang
Mammal Study 42 (4), 1-8, (18 December 2017) https://doi.org/10.3106/041.042.0405
KEYWORDS: adipocyte browning, flow cytometric analysis, PET/CT scan, Tupaia belangeri
Goro Hanya, Senri Naito, Erina Namioka, Yosuke Ueda, Yo Sato, Josue Alejandro Pastrana, Tianmeng He, Xiaochan Yan, Miho Saito, Raquel Filomena Pereira Costa, Morgane Allanic, Takeaki Honda, Yosuke Kurihara, Takakazu Yumoto, Takashi Hayakawa
Mammal Study 42 (4), 1-8, (18 December 2017) https://doi.org/10.3106/041.042.0406
KEYWORDS: census, fecal pellet count, sika deer, ungulate
Shari L. Ketcham, John L. Koprowski, Donald A. Falk
Mammal Study 42 (4), 1-12, (18 December 2017) https://doi.org/10.3106/041.042.0407
KEYWORDS: dreys, feeding sign, habitat, occupancy, wildfire effects
Short Communication
Shun Kobayashi, Jumlong Placksanoi, Artchawakom Taksin, Chittima Aryuthaka, Masako Izawa
Mammal Study 42 (4), 1-5, (18 December 2017) https://doi.org/10.3106/041.042.0408
KEYWORDS: Callosciurus, dry deciduous forest, Menetes berdmorei, tropical
Back to Top