VOL. 98 · NO. 5 | May 2018
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Interview
Jodi A. Flaws
Biology of Reproduction 98 (5), 607-609, (6 February 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy037
No abstract available
Research Highlight
Lisa-Marie Legault, Serge McGraw
Biology of Reproduction 98 (5), 610-611, (29 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy026
No abstract available
FEMALE REPRODUCTIVE TRACT
Gregory W. Burns, Kelsey E. Brooks, Eleanore V. O'Neil, Darren E. Hagen, Susanta K. Behura, Thomas E. Spencer
Biology of Reproduction 98 (5), 612-622, (16 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy011
Maria E. Haikalis, Jocelyn M. Wessels, Nicholas A. Leyland, Sanjay K. Agarwal, Warren G. Foster
Biology of Reproduction 98 (5), 623-633, (29 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy019
Margherita Maranesi, Linda Petrucci, Leonardo Leonardi, Federica Piro, Pilar García Rebollar, Pilar Millán, Paolo Cocci, Cecilia Vullo, Francesco Parillo, Arlindo Moura, Gabriela Gonzalez Mariscal, Cristiano Boiti, Massimo Zerani
Biology of Reproduction 98 (5), 634-643, (9 February 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy041
GAMETE BIOLOGY
Nobuhiko Itami, Koumei Shirasuna, Takehito Kuwayama, Hisataka Iwata
Biology of Reproduction 98 (5), 644-653, (29 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy023
MECHANISMS OF HORMONE ACTION
Martha Liliana Trujillo-Güiza, Rosa Señarís
Biology of Reproduction 98 (5), 654-663, (29 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy024
OVARY
Kaitlyn A. Chan, Patrycja A. Jazwiec, Wajiha Gohir, Jim J. Petrik, Deborah M. Sloboda
Biology of Reproduction 98 (5), 664-682, (17 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy008
Ting-Ting Lin, Hsun-Ming Chang, Xiao-Ling Hu, Peter C.K. Leung, Yi-Min Zhu
Biology of Reproduction 98 (5), 683-694, (2 February 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy029
PREGNANCY
Karen J. Gibbins, Katherine N. Gibson-Corley, Ashley S. Brown, Matthew Wieben, Richard C. Law, Camille M. Fung
Biology of Reproduction 98 (5), 695-704, (17 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy006
Yuxiang Bai, Haiying Rao, Wei Chen, Xin Luo, Chao Tong, Hongbo Qi
Biology of Reproduction 98 (5), 705-712, (28 February 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy034
Diqi Yang, Tingting Jiang, Jianguo Liu, Beibei Zhang, Pengfei Lin, Huatao Chen, Dong Zhou, Keqiong Tang, Aihua Wang, Yaping Jin
Biology of Reproduction 98 (5), 713-721, (13 February 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy044
TESTIS
Estela J. Jauregui, Debra Mitchell, Savanna M. Garza, Traci Topping, Cathryn A. Hogarth, Michael D. Griswold
Biology of Reproduction 98 (5), 722-738, (2 February 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy031
Back to Top