VOL. 99 · NO. 6 | December 2018
 
IN THIS ISSUE

Articles (20)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Vimal Selvaraj, Prasanthi P. Koganti
Biology of Reproduction 99 (6), 1113-1115, (28 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy153
No abstract available
Tingting Liu, Feng Yue
Biology of Reproduction 99 (6), 1116-1118, (1 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy154
No abstract available
John C. Schimenti, Mary Ann Handel
Biology of Reproduction 99 (6), 1119-1128, (6 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy133
KEYWORDS: genes, genome, fertility, oogenesis, spermatogenesis, Mutagenesis
O.J. Ginther
Biology of Reproduction 99 (6), 1129-1136, (30 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy151
KEYWORDS: deviation classes, dominant follicle, follicle deviation, follicle selection, follicular waves, FSH, FSH inhibitors, heifers, mares, monovular species, switched deviation, women
Jisoo Han, Wooyoung Jeong, Min Jeong Gu, Inkyu Yoo, Cheol-Heui Yun, Jinyoung Kim, Hakhyun Ka
Biology of Reproduction 99 (6), 1137-1148, (25 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy147
KEYWORDS: pig, pregnancy, uterus, Endometrium, CXCL12
Liu-Zhu Pan, Shuai Zhu, Min Zhang, Ming-Jiu Sun, Juan Lin, Fei Chen, Jing-He Tan
Biology of Reproduction 99 (6), 1149-1158, (14 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy139
KEYWORDS: chromatin configuration, developmental competence, gene transcription, in vitromaturation, pig oocytes
Yue Liu, Henrique Cheng, Terrence R. Tiersch
Biology of Reproduction 99 (6), 1159-1170, (30 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy150
KEYWORDS: Ca2+, ion channels, sperm, sperm motility and transport, signal transduction, fish reproduction
Lauren E. Hamilton, Joao Suzuki, Genevieve Acteau, Mengqi Shi, Wei Xu, Marie-Charlotte Meinsohn, Peter Sutovsky, Richard Oko
Biology of Reproduction 99 (6), 1171-1183, (1 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy156
KEYWORDS: WBP2, WBP2NL/PAWP, sperm, perinuclear theca, postacrosomal sheath, perforatorium, spermatogenesis, spermiogenesis, microtubular manchette, fertilization, Oocyte activation, ICSI, Mouse
Melanie K. Stewart, Deidre M. Mattiske, Andrew J. Pask
Biology of Reproduction 99 (6), 1184-1193, (21 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy142
KEYWORDS: endocrine disruptors, penis, vagina, developmental origins of health and disease, developmental biology
Orleigh A. Bogle, Rodrigo A. Carrasco, Marcelo H. Ratto, Jaswant Singh, Gregg P. Adams
Biology of Reproduction 99 (6), 1194-1204, (1 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy149
KEYWORDS: seminal plasma, Accessory glands, ampulla, prostate, vesicular glands, bulbourethral glands, epididymis, immunohistochemistry, ovulation, ovulation-inducing factor, oif, Nerve growth factor, NGF
Yulong Han, Cheng Peng, Le Wang, Jiani Guo, Mingwei Lu, Jiaxin Chen, Yun Liu, Shuisheng Li, Mi Zhao, Yong Zhang, Haoran Lin
Biology of Reproduction 99 (6), 1205-1215, (1 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy157
KEYWORDS: sex reversal, grouper, amh/amhrII
Tuvshintugs Tumurbaatar, Haruhiko Kanasaki, Aki Oride, Tomomi Hara, Hiroe Okada, Kazuyoshi Tsutsui, Satoru Kyo
Biology of Reproduction 99 (6), 1216-1226, (28 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy145
KEYWORDS: kisspeptin, neurotensin, CRH, RFRP-3, hypothalamus, ARC
R. A. Lemcke, C. S. Stephens, K. A. Hildebrandt, P. A. Johnson
Biology of Reproduction 99 (6), 1227-1234, (19 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy140
KEYWORDS: anti-mullerian hormone, Amh, AMHRII, granulosa cells, oocyte, follicle, oocyte–follicle interactions, follicular development, gonadal function, chicken, ovary
Jianzhen Li, Caiyan Niu, Christopher H.K. Cheng
Biology of Reproduction 99 (6), 1235-1243, (25 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy143
KEYWORDS: Igf3, LH, ovary, follicles, ovulation, zebrafish
M. Sofia Ortega, Joa˜o G. N. Moraes, David J. Patterson, Michael F. Smith, Susanta K. Behura, Scott Poock, Thomas E. Spencer
Biology of Reproduction 99 (6), 1244-1254, (19 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy141
KEYWORDS: sire, embryo, conceptus, pregnancy, cattle
Alison Paquette, Priyanka Baloni, Anisa B. Holloman, Sanjay Nigam, Theo Bammler, Qingcheng Mao, Nathan D. Price
Biology of Reproduction 99 (6), 1255-1265, (23 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy148
KEYWORDS: gene regulation, gene expression, metabolism, placental transport, pregnancy, rodents
Jingjing Qian, Yunfang Zhang, Yongcun Qu, Liwen Zhang, Junchao Shi, Xudong Zhang, Shichao Liu, Bo Hyun Kim, Sung Jin Hwang, Tong Zhou, Qi Chen, Sean M. Ward, Enkui Duan, Ying Zhang
Biology of Reproduction 99 (6), 1266-1275, (1 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy155
KEYWORDS: embryo implantation, embryo transport, embryonic development, uterine receptivity, caffeine, pregnancy outcome
Qijing Wang, Yue Zhang, Fang Le, Ning Wang, Fan Zhang, Yuqin Luo, Yiyun Lou, Minhao Hu, Liya Wang, Lisa M Thurston, Xiangrong Xu, Fan Jin
Biology of Reproduction 99 (6), 1276-1288, (13 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy158
KEYWORDS: DNA methylation, in vitro fertilization, Mouse, myocardium, renin-angiotensin system, microRNA
Zhi Xiong, Caixia Wang, Zilong Wang, Huaiqian Dai, Qiancheng Song, Zhipeng Zou, Bo Xiao, Allen Zijian Zhao, Xiaochun Bai, Zhenguo Chen
Biology of Reproduction 99 (6), 1289-1302, (28 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy144
KEYWORDS: raptor, Sertoli cell, cell polarity, testis development, spermatogenesis
Nadia Y. Edelsztein, Chrystèle Racine, Nathalie di Clemente, Helena F. Schteingart, Rodolfo A. Rey
Biology of Reproduction 99 (6), 1303-1312, (1 June 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy152
KEYWORDS: testis, inhibition, testosterone, transcriptional regulation, steroid hormones/steroid hormone receptors, puberty
Back to Top