The 3rd International Water Safety Symposium
VOL. 91 · NO. sp1 | September 2019
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
FRONT MATTER
Journal of Coastal Research 91 (sp1), (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/0749-0208-91.sp1.i Open Access
No abstract available
COASTAL DISASTER AND EROSION MANAGEMENT
Muslim Muin, Entin Agustini Karjadi, Nita Yuanita, Izqi Yustina Ammylia Yusuf
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 1-5, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-001.1
Sung Yul Jang, Hyeong Jun Kim, Won Chul Cho
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 6-10, (10 October 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-002.1
KEYWORDS: beach erosion, estuary accretion, coastal monitoring, wind-induced current, geo-tube
Sunghoon Hong, Yunshik Choi, Taeyoon Kim, Gwang Soo Lee, Dong Soo Hur, Soonchul Kwon
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 11-15, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-003.1
Dongwoo Ko, Joongu Kang, Yonguk Ryu
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 16-20, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-004.1
Hyeon-Jeong Kim, Seung-Won Suh
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 21-25, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-005.1
Inho Kim, Jinhoon Kim, Jungmin Nam, Dongseob Song, Hyungseok Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 26-30, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-006.1
Yeong-Yeon Kwon, Jung-Woon Choi, HoJin Kim, Seonjeong Kim, Jae-Il Kwon
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 31-35, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-007.1
Mujong Kim, Su-Hwan Lee, Young Sook Baek, Jong-Dae Do, Hak-Soo Lim, Hee Jun Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 36-40, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-008.1
Gun Hyeong Kim, Myeong Hwan Jho, Sung Bum Yoon
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 41-45, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-009.1
Hak Soo Lim, Mujong Kim, Dong Ho Kim, Hee Jun Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 46-50, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-010.1
Hyoungsu Park, Daniel T. Cox, Sungwon Shin
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 51-55, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-011.1
Junghyun Park, Jin-Hee Yuk, WonKyun Joo, Han Soo Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 56-60, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-012.1
Hyunsu Kim, Hye Yeon An, Ju-Hee Jeong, Yoon-Hee Kang, Sang-Keun Song, Yoo-Keun Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 61-65, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-013.1
Dong Soo Hur, Won Chul Cho, Jung Lyul Lee, Yeon Myeong Jeong
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 66-70, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-014.1
Myung-Seok Kim, Hyunsu Kim, Hyun-Min Eom, Sung-Hyup Yoo, Seung-Buhm Woo
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 71-75, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-015.1
COASTAL ENGINEERING FOR WATER SAFETY
Jae-Seon Yoon, Jooyong Lee, Taemin Ha
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 76-80, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-016.1
Tien Trung Duong, Kwang Hyo Jung, Gang Nam Lee, Dong Soo Kim, Sung Bu Suh, Mun Sung Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 81-85, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-017.1
Anasya Arsita Laksmi, Tae Kon Kim, Jung Lyul Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 86-90, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-018.1
Young Bok Lee, Kyu Han Kim, Hyun Dong Kim, Jeakyun Kim, Kisu Kwak, Taebin Park
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 91-95, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-019.1
Jihee Oh, In-Chul Kim, Kyung-Duck Suh, Sooyoul Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 96-100, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-020.1
Chang Bin Lim, Jung Lyul Lee, In Ho Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 101-105, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-021.1
Minsang Cho, Hyun-Doug Yoon, Kidoek Do, Sangyoung Son, In-Ho Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 106-110, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-022.1
Choong Hun Shin, Sung Bum Yoon, Myeong Hwan Jho
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 111-115, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-023.1
Dong Soo Hur, Kwang Hyo Jung, Jong Ryul Park, Woo Dong Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 116-120, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-024.1
Woo Dong Lee, Yeong Han Jeong, Ho Seong Jeon
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 121-125, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-025.1
Sungwon Shin, Il-Rho Bae, Jong-In Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 126-130, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-026.1
Jin-Yong Choi, Ki-Young Heo
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 131-135, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-027.1
Jong-Joo Yoon, Jae-Seol Shim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 136-140, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-028.1
Sun-Kyu Park, Sungnam Hong
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 141-145, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-029.1
Yeon Myeong Jeong, Ho Seong Jeon, Jong Ryul Park, Yeong Han Jeong, Dong Soo Hur
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 146-150, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-030.1
Tae-Woo Kim, Yeon-Joong Kim, Won-Chul Cho, Byeong-Woo Park, Jong-Sung Yoon
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 151-155, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-031.1
Jin-Hee Yuk, Minsu Joh
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 156-160, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-032.1
Shengtao Du, Bingchen Liang, Dong Young Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 161-165, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-033.1
Hanna Kim, Eun Jin Kim, Jae Kwi So, Kyeong Ok Kim, Dong Hyun Cha
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 166-170, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-034.1
Sok Kuh Kang, Kyeong Ok Kim, Eun Jin Kim, Young Ho Seung, Jae Kwi So
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 171-175, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-035.1
COASTAL EPLANNING FOE SAFETY SUSTAINABILITY
Nita Yuanita, Alamsyah Kurniawan, Heri Setiawan, Farhan Hasan, Millatul Khasanah
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 176-180, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-036.1
Muslim Muin, Izqi Yustina Ammylia Yusuf
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 181-185, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-037.1
Yeon-Joong Kim, Eisaku Yura, Tea-Woo Kim, Jong-Sung Yoon
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 186-190, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-038.1
Jun-Ho Lee, Jae Ung Choi, Hoi-Soo Jung, Jae-Il Kwon, Han Jun Woo
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 191-195, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-039.1
MARITIME SAFETY POLICY AND INDUSTRY
Jaehyung Lee, Jaehwa Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 196-200, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-040.1
Soo Bin Jeong, Jeong-In Chang, Su Been Choe, Seokwoo Choi
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 201-205, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-041.1
TOURISM AND WATER SAFETY
Woo Dong Lee, Jooyong Lee, Jae Hyung Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 206-210, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-042.1
Min Seok Lee, Ji Youl Lee, Url Lo Han, Jae Hyung Park, Chanmin Park, Chul Won Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 211-215, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-043.1
Jooyong Lee, Jisoo Park, Inchul Kim, Dae Young Kang
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 216-220, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-044.1
WATER CONTAMINATION IN WATERFRONT AND BEACH
Paul Omondi Agwanda, Muhammad Mazhar Iqbal
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 221-225, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-045.1
Muhammad Shoaib, Muhammad Mazhar Iqbal, Rizwan Khan, Jung Lyul Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 226-230, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-046.1
Muhammad Mazhar Iqbal, Muhammad Shoaib, Paul Omondi Agwanda
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 231-235, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-047.1
JongYeong Kim, YunShik Choi, TaeYoon Kim, Si Hyeon Lee, Soonchul Kwon
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 236-240, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-048.1
Kyung-Suk Suh, Byung-Il Min, Byung-Mo Yang, Jiyoon Kim, Sora Kim, Kihyun Park
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 241-245, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-049.1
Dong Ho Kim, Hong Ryul Ryu, Hak Soo Lim, Kyu-Nam Hwang
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 246-250, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-050.1
Jung-Woon Choi, Kyu-Min Song, Jin-Yong Choi
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 251-255, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-051.1
Jae Moon Kim, Si Hyeon Lee, Jong Seok Baek, Hyun Suk Shin, Soonchul Kwon
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 256-260, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-052.1
Hye-Jeong Lee, Sung-Yoon Huh, Seung-Hoon Yoo
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 261-265, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-053.1
Jae-Seon Yoon, Jong-Hoon Park, Yeong Kweon Cho, Taemin Ha, Ji-Hun Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 266-270, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-054.1
GEO-SPATIAL APPLICATION IN CHINA
Lizhong Qu, He Huang, Mingyi Du, Tri Dev Acharya
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 271-275, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-055.1
Zhifei Zhang, Ruicheng Liu, Genmei Wang, Zhenyi Jia, Yujie Zhou, Li Cao, Shenglu Zhou
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 276-280, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-056.1
Junxiao Wang, Chunfeng Lu, Jing Tang, Liang Ge, Zhaolin Huang, Shenglu Zhou
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 281-285, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-057.1
Myeong-Chul Park, Ok-Kyoon Ha
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 286-290, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-058.1
GEOGRAPHICAL APPLICATION IN COASTAL ENVIRONMENT
Minkyo Youm, Tasliman Michael Timothy, Sanghwa Lee, Hyukgil Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 291-295, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-059.1
Ji-Yoon Kim, Jae-Myeong Kim, Kisu Kim, Yun-Soo Choi
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 296-300, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-060.1
Kon Joon Bhang, Franklin W. Schwartz, Hye Won Lee, Seok Soon Park
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 301-305, (10 October 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-061.1
KEYWORDS: Lake distribution, power law, Fractal, scaling effect
Myeong-Hun Jeong, Dong Ha Lee, Tae Young Lee, Jung Hwan Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 306-310, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-062.1
Kyeongmin Kim, Yong-Cheol Suh, In-Cheol Lee, Chang-Geun Choi, Kyunghoi Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 311-315, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-063.1
Chan Woong Kim, Woo Jin Shim, Jongseo Yim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 316-320, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-064.1
Sung-Min Kim, Yosoon Choi
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 321-325, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-065.1
Changhwan Kim, Sunhak Bae
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 326-330, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-066.1
Hae Yong Jeong
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 331-335, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-067.1
Yun-Jae Choung, Jin-Man Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 336-340, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-068.1
GEO-SPATIAL APPLICATION IN COASTAL ENVIRONMENT
Jaehyuk Lee, Taerim Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 341-345, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-069.1
Jihyun Ha, Jae Kang Lee, Seong Jin Park
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 346-350, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-070.1
Seok Bum Hong, Woneung Lee, Joonmin Lee, Minkyo Youm
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 351-355, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-071.1
Kyoung Sik Noh, Dong Bin Shin, Jong Wook Ahn
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 356-360, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-072.1
Joonmin Lee, Woneung Lee, Hyojin Lee, Hongsik Yoon
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 361-365, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-073.1
Inho Kim, Jinhoon Kim, Jungmin Nam, Hyungseok Lee, Dongseob Song
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 366-370, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-074.1
Jaehong Oh, Duk-Jin Kim, Hyoseong Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 371-375, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-075.1
Hyunsuk Kim, Gardy H. Tuell, Joong Yong Park, Eric Brown, Gwangjae We
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 376-380, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-076.1
Hyun Choi, Hyun Jik Lee, Gihong Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 381-385, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-077.1
Hyoseong Lee, Changjae Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 386-390, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-078.1
Tae Woo Kim, Hong Sik Yun, Kwang Bae Kim, Seok Bum Hong
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 391-395, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-079.1
Kwang Bae Kim, Hong Sik Yun, Tae Woo Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 396-400, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-080.1
Dong Ha Lee, Tri Dev Acharya, Won Ho Jang
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 401-405, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-081.1
He Huang, Kaiyue Qiu, Myeong-Hun Jeong, Seung Bae Jeon, Woo Pyeong Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 406-410, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-082.1
Joon Kyu Park, Keun Wang Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 411-415, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-083.1
Bon-Ho Gu, Seung-Buhm Woo, Sangil Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 416-420, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-084.1
Jung Ok Kim, Jae Kang Lee
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 421-425, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-085.1
Ahram Song, Yeji Kim, Yongil Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 426-430, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-086.1
Jaewan Choi, Honglyun Park, Doochun Seo, Youkyung Han
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 431-435, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-087.1
Sae-Han Jeong, Jay Hyoun Kwon, Jung Uk Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 436-440, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-088.1
Tae-Suk Bae, Minho Kim
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 441-445, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-089.1
Dongyeob Han, Jungwon Huh, Bui Dinh Canh, Hong Sung Jin
Journal of Coastal Research 91 (sp1), 446-450, (28 August 2019) https://doi.org/10.2112/SI91-090.1
Back to Top