VOL. 13 · NO. 123 | November 2013
 
IN THIS ISSUE

Articles (1)
Journal of Insect Science
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Karmabeer Jena, Prasanta K. Kar, Chittithoti S. Babu, Shantakar Giri, Shyam S. Singh, Bhagwan C. Prasad
Journal of Insect Science 13 (123), 1-11, (1 November 2013) https://doi.org/10.1673/031.013.12301 Open Access
KEYWORDS: antioxidant defense, diapause, oxidative stress, tasar silkworm
Back to Top