VOL. 32 · NO. 1 | April 2015
 
IN THIS ISSUE

ORIGINALS (4)
VIEW ALL ABSTRACTS +
MINI SYMPOSIUM
Ryota Suganuma
Journal of Mammalian Ova Research 32 (1), 1, (1 April 2015) https://doi.org/10.1274/jmor.32.1
No abstract available
Rie Matsunaga, Toshitaka Horiuchi
Journal of Mammalian Ova Research 32 (1), 3-10, (1 April 2015) https://doi.org/10.1274/jmor.32.3
KEYWORDS: Spindle imaging, PolScope, ICSI, human, aging
Masashi Iijima, Mikio Namiki
Journal of Mammalian Ova Research 32 (1), 11-17, (1 April 2015) https://doi.org/10.1274/jmor.32.11
KEYWORDS: Male infertility, TESE, Varicocele, Severe oligozoospermia, Sperm DNA damage
Atsumi Yoshida
Journal of Mammalian Ova Research 32 (1), 19-28, (1 April 2015) https://doi.org/10.1274/jmor.32.19
KEYWORDS: micro insemination, ICSI, IMSI, sperm selection, High power microscope
Mami Enjoji, Miki Muroi, Satoru Takamizawa, Kaoru Yanagida
Journal of Mammalian Ova Research 32 (1), 29-35, (1 April 2015) https://doi.org/10.1274/jmor.32.29
KEYWORDS: Oocyte activation, ICSI, Fertilization failure, Calcium ionophore, A23187
ORIGINALS
Chiho Nakazato, Midori Yoshizawa, Keisuke Isobe, Ken Takeshi Kusakabe, Takeshi Kuraishi, Shosaku Hattori, Hiromichi Matsumoto, Emiko Fukui, Akiko Kuwahata, Masanori Ochi, Yasuo Kiso, Chieko Kai
Journal of Mammalian Ova Research 32 (1), 37-40, (1 April 2015) https://doi.org/10.1274/jmor.32.37
KEYWORDS: Night monkey, Cauda epididymis, sperm, Morphological abnormality, cryopreservation
Hidetaka Tasaki, Yasuhisa Munakata, Seiki Arai, Satoshi Murakami, Takehito Kuwayama, Hisataka Iwata
Journal of Mammalian Ova Research 32 (1), 41-48, (1 April 2015) https://doi.org/10.1274/jmor.32.41
KEYWORDS: Porcine, OGCs, IVG, Glucose, DIABETES
Chiaki Ikeda, Youko Fujita, Manami Shitanaka, Rena Ishii, Michiharu Horikawa, Hiroaki Negishi, Masayuki Shimada
Journal of Mammalian Ova Research 32 (1), 49-56, (1 April 2015) https://doi.org/10.1274/jmor.32.49
KEYWORDS: art, ICSI, Embryo quality, First mitotic division, Human embryo
Sakae Goto, Mitsuo Shimizu, Takashi Kadowaki, Yoko Izumi, Masahide Shiotani
Journal of Mammalian Ova Research 32 (1), 57-66, (1 April 2015) https://doi.org/10.1274/jmor.32.57
KEYWORDS: LPA, Embryo-conditioned medium, Blastocyst transfer, Cross-talk
Back to Top