VOL. 1 · NO. 1 | March 2010
 
IN THIS ISSUE

Article (11)
Report (1)
Synopsis (2)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Article
Li Wenhua
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 1-2, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/084.001.0101
No abstract available
Li Wenhua
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 3-14, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.001
KEYWORDS: ecology, progress, prospective, China
Cheng Shengkui, Xu Zengrang, Su Yun, Liu Xiaojie, Shen Lei, Xie Gaodi, Zhen Lin, Li Xiaojuan, Long Xin
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 15-24, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.002
KEYWORDS: resources flow, environmental impacts, forest, coal, raw oil
He Chansheng, Thomas E. Croley
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 25-30, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.003
KEYWORDS: hydrologic resource shed, runoff, hydrologic model, DLBRM, Lake Erie
Xia Jun, Cheng Shubo, Hao Xiuping, Xia Rui, Liu Xiaojie
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 31-35, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.004
KEYWORDS: potential impact, challenge, climate change, water quality and ecosystem
Dong Jinwei, Liu Jiyuan, Shi Wenjiao
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 36-44, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.005
KEYWORDS: SLCP, habitat suitability, China, the beginning of 21st century, The Loess Plateau
He Xiahong, Zhu Shusheng, Wang Haining, Xie Yong, Sun Yan, Gao Dong, Yang Jing, Liu Lin, Li Qixin, Zhang Shaobo, Zhao Gaohui, Hu Mingcheng, Jiang Kaimei, Li Chengyun, Zhu Youyong
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 45-50, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.006
KEYWORDS: Crop diversity, Agroecology, intercropping, potato late blight disease, maize northern leaf blight, maize southern leaf blight
Xie Gaodi, Zhen Lin, Lu Chunxia, Xiao Yu, Li Wenhua
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 51-59, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.007
KEYWORDS: ecosystem service, unit value, modification, survey, China
Long Hualou, Zou Jian
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 60-67, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.008
KEYWORDS: farmland quality, land use, farmland—grain elasticity coefficient, grain production, security pattern
Xu Yuqing, He Jicheng, Li Linghao, Cheng Weixin
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 68-74, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.009
KEYWORDS: NH3 volatilization, regulators, N cycle, rangeland, restoration
He Chun-E, Liu Xuejun, Zhang Fusuo
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 75-82, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.010
KEYWORDS: air pollution, reactive N deposition, 15N dilution method, biomonitoring
Report
Shen Lei, Fang Lan
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 83-86, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.011
KEYWORDS: minerals demand, minerals market and trade, WTO, China
Synopsis
Lee Xuhui
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 87-93, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/084.001.0102
KEYWORDS: environmental regulation, resources use, western thinking, China
Min Qingwen, Sun Yehong, Shi Yuanyuan
Journal of Resources and Ecology 1 (1), 94-96, (1 March 2010) https://doi.org/10.3969/084.001.0103
No abstract available
Back to Top