VOL. 10 · NO. 3 | May 2019
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
CULTIVATED LAND RESOURCES AND LAND USE
Tan Minghong, Li Yuanyuan
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 235-245, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.001
KEYWORDS: global cropland, cropland conversion, Spatiotemporal variation, economic level
Geng Shoubao, Zhu Wanrui, Shi Peili
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 246-255, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.002
KEYWORDS: ecological-production-living space, land classification system, land function, spatial pattern, the Taihang Mountains
Khampheng Boudmyxay, Li Peng, Xiao Chiwei, Shen Lei, Zhong Shuai
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 256-264, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.003
KEYWORDS: rice cropping systems, responding strategy, household, Poyang Lake Region (PLR)
Li Zijun, Yu Yuanhe, Jiang Aixia
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 265-274, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.004
KEYWORDS: cultivated land use intensity, temporal variation, driving factors, Shandong Province
RESOURCE ECONOMY
Liu Baotao
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 275-281, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.005
KEYWORDS: urban construction land, economic growth, decoupling theory, elasticity analysis method, Jilin Province
Cao Yuhong, Chen Chen, Liu Chonggang, Li Lulu, Liu Meiyun
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 282-288, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.006
KEYWORDS: eco-assets, landscape pattern, temporal and spatial variation, driving force analysis
Miao Chunqiong, Teng Kailiang, Gao Ya, Ji Jie, Wang Yaodong
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 289-295, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.007
KEYWORDS: distributed energy, optimal hybrid renewable energy system, NPC
FOREST ECOSYSTEM
Tian Li
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 296-306, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.008
KEYWORDS: ET, LAI, alpine, Eurasian continent, altitude and latitude, land surface process
Li Haifang, Liu Qinghua, Li Shimei, Li Wei, Yang Jinming
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 307-314, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.009
KEYWORDS: soil moisture, different soil layers, typical forests, Southern China
Duan Aiguo, Fu Lihua, Zhang Jianguo
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 315-323, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.010
KEYWORDS: Chinese fir, Self-thinning, stand density, mortality rate
ECOTOURISM IN CHINA
Long Fei, Liu Jiaming, Yu Hu, Zhu He, Zhang Shuying
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 324-334, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.011
KEYWORDS: homestay agglomeration, location selection, evaluation system, application
Xiang Cheng, Tang Zhongxia, Liu Menglin, Shao Li
Journal of Resources and Ecology 10 (3), 335-344, (3 June 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.012
KEYWORDS: symbiosis, grey correlation, tourism symbiotic agents, symbiotic models, the Qinghai Lake
Back to Top