VOL. 2 · NO. 2 | June 2011
 
IN THIS ISSUE

Articles (10)
Reports (3)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Zhou Qixing, Cai Zhang, Zhang Zhineng, Liu Weitao
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 97-105, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.001
KEYWORDS: Petroleum hydrocarbons (PHCs), weed plants, phytoremediation, contaminated soil, review
Xiangming Xiao, Chandrashekhar Biradar, Audrey Wang, Sage Sheldon, Youmin Chen
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 106-116, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.002
KEYWORDS: conifer forest, MODIS, Landsat, NDVI, EVI, LSWI, forest fire, Canopy
Hao Haiguang, Li Xiubin
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 117-125, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.003
KEYWORDS: agricultural land use intensity, non-farm employment, ecologically-vulnerable areas, Taipusi County
Zhao Guohao, Guo Shufen, Shentu Jing, Wang Yongguang
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 126-131, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.004
KEYWORDS: Variable Weight Combination Forecasting Model, coal demand, energy resources management
Ouyang Zhiyun, Jin Yu, Zhao Tongqian, Zheng Hua
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 132-140, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.005
KEYWORDS: ecosystem services, ecological regulating services, Hainan Island
Han Peng, Huang Heqing, Zhen Lin, Li Fen
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 141-150, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.006
KEYWORDS: ecological compensation, ecologically fragile zone, willingness of acceptance, farming—pastoral transitional zone, inner Mongolia
Qin Zhong, Zhao Benliang, Zhang Jia-en, Luo Shiming
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 151-157, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.007
KEYWORDS: rice-duck integrated farming, arthropod community, biodiversity
Guo Luo, Xue Dayuan, Du Shihong, Huang Qi, Cai Liang
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 158-161, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.008
KEYWORDS: Yushu Prefecture, landscape structure, spatial-temporal change
Feng Jianmeng, He Hanming, Gao Dong, Li Chengyun
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 162-167, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.009
KEYWORDS: diversity centers, rice cultivars, ecological factors, culture, Yunnan
Li Xiaojia, Zhang Xianzhou, Zhang Yangjian
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 168-174, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.010
KEYWORDS: soil organic carbon (SOC), modeling, CENTURY, climate change, CO2 concentration
Reports
Adam Choiński, Agnieszka Ławniczak, Mariusz Ptak, Leszek Sobkowiak
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 175-180, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.011
KEYWORDS: Northern Poland, lake districts, lake area changes, natural factors, anthropogenic factors
Li Jinbin, Yang Jing, Liu Lin, He Hanming, He Xiahong, Zhu Youyong, Li Chengyun
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 181-185, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.012
KEYWORDS: Magnaporthe grisea, avirulence gene, rice monogenic line, frequency, geographic distribution
Zhang Jiping, Zhang Yili, Liu Linshan, Ding Mingjun, Zhang Xueru
Journal of Resources and Ecology 2 (2), 186-192, (1 June 2011) https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.013
KEYWORDS: alpine wetland, remote sensing, object-based classification, Damqu River Basin
Back to Top