VOL. 3 · NO. 3 | September 2012
 
IN THIS ISSUE

Articles (11)
Synopses (2)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Liu Yingchun, Yu Guirui, Wang Qiufeng, Zhang Yangjian
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 193-201, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.001
KEYWORDS: climatic gradient, global forests, mature forest, above-ground biomass (AGB), carbon carrying capacity (CCC), carbon sequestration potential (CSP)
Wang Xiuhong, Shen Yuancun, Cong Richun, Lu Qi
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 202-208, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.002
KEYWORDS: sustainable development, ecological security, Conflicts, West China
Xia Rui, Chen Zhi, Zhou Yun
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 209-219, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.003
KEYWORDS: climate change impact, Eutrophication, Algal blooms, parametric models, Han River, China
QI Xiaopeng, Wei Liang, Laurie Barker, Akaki Lekiachvili, Zhang Xingyou
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 220-229, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.004
KEYWORDS: temperature estimation, county data, arcGIS, SAS, cokriging
Zhou Yujie, Jiang Jusheng, Peng Zongbo, Wang Qunhui, Xiong Daiqun
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 230-235, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.005
KEYWORDS: ecosystem management, natural rubber industry, ecological engineering of rubber plantation, sustainable management
WU Jianshuang, Zhang Xianzhou, Shen Zhenxi, Shi Peili, YU Chengqun, Song Minghua, LI Xiaojia
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 236-242, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.006
KEYWORDS: species diversity, species richness, grazing exclusion, growing season precipitation, alpine grasslands, Northern Tibetan Plateau
Zhang Biao, Xie Gaodi, Xia Bin, Zhang Canqiang
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 243-252, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.007
KEYWORDS: hedonic model, housing price, public green spaces, property value
Fan Jie, Zhang Youkun
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 253-261, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.008
KEYWORDS: land supply and demand, Beijing, urban expansion, land resource constraints
Mu Songlin, Zhang Yifeng, Wang Kaiyong, G.C. Dhruba Bijaya
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 262-268, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.009
KEYWORDS: typical agricultural areas, agricultural land contract and management rights, transferring price, transferring model
Cai Jianming, Guo Hua, Larissa Muller, Margaret Zhou
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 269-277, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.010
KEYWORDS: food footprint, food self—sufficiency, local food production, urban agriculture, constrained land resource
Zhang Yuanyuan, Feng Jinchao, Sang Weiguo, Xue Dayuan
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 278-283, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.011
KEYWORDS: invasive species, nature reserve, canonical correspondence analysis (CCA), distribution pattern
Synopses
Liu Chunhui, Yin Lun, Karlis Rokpelnis, Xue Dayuan
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 284-286, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.012
No abstract available
Zhang Dan
Journal of Resources and Ecology 3 (3), 287-288, (1 September 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.03.013
No abstract available
Back to Top