VOL. 4 · NO. 4 | December 2013
 
IN THIS ISSUE

Articles (11)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Fu Jiafeng, A Rouna, Wang Meng, Kong Shanshan, Gao Qingxian
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 293-303, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.001
KEYWORDS: CO2 emissions inventories, China, economic input-output analysis, carbon tax
Jiang Jinhe
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 304-310, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.002
KEYWORDS: carbon emissions, China, LMDI, energy policy, economic growth
Li Yanmei, Zhao Jianfeng, Yang Tao, Chen Bao
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 311-316, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.003
KEYWORDS: carbon dioxide emissions intensity, economic growth, energy consumption, input-output, structural decomposition analysis
Zhou Lei, He Honglin, Sun Xiaomin, Zhang Li, Yu Guirui, Ren Xiaoli, Wang Jiayin, Zhang Junhui
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 317-326, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.004
KEYWORDS: phenology, digital camera, temperate forest, phenological model, GSI model
Zhao Yuping, Zhang Xianzhou, Shi Peili, Wang Jingsheng, Wu Jianshuang
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 327-336, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.005
KEYWORDS: net ecosystem exchange of CO2, alpine grassland, drought, GLAI, Tibetan plateau
Gao Liwei, Cheng Shengkui, Cao Xiaochang, Zhang Dan, Liu Xiaojie, Qin Qi, Liu Yao
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 337-343, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.006
KEYWORDS: food consumption, food waste, resources and environmental costs, restaurant, catering, China
Lu Xiao, Huang Xianjin, Zhong Taiyang, Zhao Yuntai, Li Yi
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 344-352, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.007
KEYWORDS: farmland fragmentation, agricultural production, farmland transfer, land consolidation
Lin Xueqin, Si Yuefang, Wang Dai
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 353-360, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.008
KEYWORDS: Biomass energy, status evaluation, limiting factors, problems, policy suggestion
Fan Jie, Han Zhenghai, Sheng Kerong, Sun Wei
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 361-368, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764X.2013.04.009
KEYWORDS: Nujiang Prefecture, hydropower development, reservoir migrants, benefit sharing
Lu Chunxia, Ma Cong, Zhang Yushu, Xu Zengrang
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 369-373, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.010
KEYWORDS: hydropower development, ecological footprint, greenhouse gas emission reduction, China
Xu Xiaoliang, Xu Xuefen
Journal of Resources and Ecology 4 (4), 374-378, (1 December 2013) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.011
KEYWORDS: resource tax reform, resource tax rate choose, CGE, GAMS
Back to Top