VOL. 6 · NO. 4 | July 2015
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
Karst Ecosystem
Li Wenhua, Cao Jianhua
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 197-198, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2015.04.001
No abstract available
Zhang Siyu, Bai Xiaoyong, Wang Shijie, Qin Luoyi, Li Panlong, Luo Guangjie, Li Yue
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 199-207, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2015.04.002
KEYWORDS: carbon storage, evolution process, karst canyon, spatial distribution patterns
Xiang Wusheng, Ding Tao, Lü Shihong, Li Xiankun
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 208-216, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764X.2015.04.003
KEYWORDS: species richness, species-area relationships, species abundance, Species composition, forest structure
Huang Fen, Wei Hongqun, Cao Jianhua
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 217-223, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2015.04.004
KEYWORDS: limestone soil, red soil, maize straw, degradation rate, soil fertility
Yang Hui, Liang Jianhong, Chen Jiarui, Cao Jianhua
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 224-229, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764X.2015.04.005
KEYWORDS: karst area, landform, calcium speciation, migration
Pan Weizhi, Sila Onesmus Nzung'a, Li Wei, Huang Qibo, Shen Taiming, Wang Chenwei, Qin Xiaoqun, Yu Longjiang
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 230-236, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2015.04.006
KEYWORDS: Wujiang River basin, land use type, Carbon sink, carbonic anhydrase (CA), ground water, surface water
Ran Jingcheng, Yang Weicheng
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 237-246, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2015.04.007
KEYWORDS: troglofauna, karst, characteristics, China
Cao Jianhua, Yuan Daoxian, Tong Liqiang, Azim Mallik, Yang Hui, Huang Fen
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 247-256, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2015.04.008
KEYWORDS: karst ecosystem, rock desertification, integrated ecosystem management, economic development, southwest China
Luo Mei, Zhou Yunchao, Wang Keke
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 257-262, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2015.04.009
KEYWORDS: karst, tree ring, soil erosion process, underground soil loss
Huang Fen, Cheng Yang, Cao Jianhua
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 263-268, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2015.04.010
KEYWORDS: pigeon pea seed, drought stress, karst water, allogenic water, Adaptability
Huang Yuqing, Yuan Weiyuan, Mo Ling, Xu Guangping, Zhang Zhongfeng, Zeng Danjuan, He Chengxin, Gu Daxing
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 269-275, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764X.2015.04.011
KEYWORDS: Hylocereus undulatus and Hylocereus undatus, physiological effect, karst, drought
Chen Ping, Zhou Yunchao
Journal of Resources and Ecology 6 (4), 276-280, (1 July 2015) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764X.2015.04.012
KEYWORDS: karst, revegetation, community, annual growth ring
Back to Top