VOL. 33 · NO. 2 | June 2008
 
IN THIS ISSUE

Mammal Study
VIEW ALL ABSTRACTS +
Original papers
Naotaka Ishiguro, Yasuo Inoshima, Kazuo Suzuki, Tatsuya Miyoshi, Tomoyuki Tanaka
Mammal Study 33 (2), 43-49, (20 June 2008) https://doi.org/10.3106/1348-6160(2008)33[43:COTGPO]2.0.CO;2
KEYWORDS: GPIP, haplotype, Inobuta, mtDNA, wild boar
Naotaka Ishiguro, Motoki Sasaki, Mitsuhiro Iwasa, Nobuo Shigehara, Hitomi Hongo, Tomoko Anezaki, Vu The Long, Dinh Thi Bich Lan, Phung Thang Long
Mammal Study 33 (2), 51-58, (20 June 2008) https://doi.org/10.3106/1348-6160(2008)33[51:MVIVPW]2.0.CO;2
KEYWORDS: domestic pig, mtDNA, origin, Vietnam, wild boar
Masanobu Yoshio, Masahiko Asada, Keiji Ochiai, Koichi Goka, Kaori Murase, Tadashi Miyashita, Haruki Tatsuta
Mammal Study 33 (2), 59-69, (20 June 2008) https://doi.org/10.3106/1348-6160(2008)33[59:SHDOMH]2.0.CO;2
KEYWORDS: artificial structure, Cervus nippon, gene flow, mitochondrial DNA, population
Short communications
Makoto Ohkubo, Kouji Tokutake, Haruka Ito, Katsutoshi Yoshida, Akio Shimizu
Mammal Study 33 (2), 83-86, (20 June 2008) https://doi.org/10.3106/1348-6160(2008)33[83:HOTMDC]2.0.CO;2
No abstract available
Irina V. Kirillova, Alexey S. Tesakov
Mammal Study 33 (2), 87-92, (20 June 2008) https://doi.org/10.3106/1348-6160(2008)33[87:NMEOTI]2.0.CO;2
No abstract available
Back to Top