VOL. 36 · NO. 2 | June 2011
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
Original papers
Naoki Ohnishi, Takashi Yuasa, Yoshiki Morimitsu, Toru Oi
Mammal Study 36 (2), 67-71, (1 June 2011) https://doi.org/10.3106/041.036.0204
KEYWORDS: mast failure, microsatellite DNA, philopatry, seasonal movement, Ursus thibetanus
Seiki Takatsuki, Masato Kobayashi, Atsushi Katayama
Mammal Study 36 (2), 73-77, (1 June 2011) https://doi.org/10.3106/041.036.0205
KEYWORDS: browser, food habits, geographic variation, rumen contents, sika deer
Takeshi Honda, Norihiro Kawauchi
Mammal Study 36 (2), 79-85, (1 June 2011) https://doi.org/10.3106/041.036.0206
KEYWORDS: conditional autoregressive model, cpue, crop damage, distribution map, wild boar
Noor Haliza Hasan, Mohd Tajuddin Abdullah
Mammal Study 36 (2), 87-97, (1 June 2011) https://doi.org/10.3106/041.036.0207
KEYWORDS: discriminant function analysis, Kerivoula, Malaysia, morphology
Short communications
Masahiro A. Iwasa, Keisuke Nakata
Mammal Study 36 (2), 99-103, (1 June 2011) https://doi.org/10.3106/041.036.0208
No abstract available
Kei Suzuki, Sayaka Mori, Hisashi Yanagawa
Mammal Study 36 (2), 105-108, (1 June 2011) https://doi.org/10.3106/041.036.0201
No abstract available
Isao Izumi, Masaki Matsui, Takumi Okahira, Yoshihiro Hayashi, Tatsuo Oshida
Mammal Study 36 (2), 109-112, (1 June 2011) https://doi.org/10.3106/041.036.0202
No abstract available
Takeshi Honda, Hiroshi Kuwata, Shuhei Yamasaki, Yoshiki Miyagawa
Mammal Study 36 (2), 113-117, (1 June 2011) https://doi.org/10.3106/041.036.0203
No abstract available
Back to Top