VOL. 40 · NO. 4 | December 2015
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
ORIGINAL PAPERS
Takashi Ikeda, Hiroshi Takahashi, Tsuyoshi Yoshida, Hiromasa Igota, Yukiko Matsuura, Kazutaka Takeshita, Koichi Kaji
Mammal Study 40 (4), 199-205, (1 December 2015) https://doi.org/10.3106/041.040.0401
KEYWORDS: daily activity pattern, human disturbance, Seasonality, weather conditions
Kimitake Funakoshi, Dai Fukui, Terumasa Yamamoto, Masahiko Mizuno, Yushi Osawa, Keiko Osawa, Satoko Yoshikura, Kou Minesita, Akiyoshi Sato, Akiko Tsuji, Sumiko Matsumura, Akiko Mikasa, Nadee Nivesh
Mammal Study 40 (4), 207-216, (1 December 2015) https://doi.org/10.3106/041.040.0402
KEYWORDS: day-roost, food habits, foraging areas, Kerivoula picta, monogamy
Tomoyasu Shirako, Yusuke Ishizawa, Yui Ajioka, Makiko Aichi, Kaoru Ueno, Do Tan Hoa, Bach Thanh Hai, Tran Van Thanh, Masaaki Yamada, Motoyasu Minami
Mammal Study 40 (4), 217-229, (1 December 2015) https://doi.org/10.3106/041.040.0403
KEYWORDS: DNA barcoding, Maxomys, Niviventer, Rattus, Vietnam
Reina Uno, Tomoko Doko, Naoki Ohnishi, Hidetoshi B. Tamate
Mammal Study 40 (4), 231-244, (1 December 2015) https://doi.org/10.3106/041.040.0404
KEYWORDS: cost surface, management unit, Maximum entropy, microsatellite, population genetics
Yosuke Amaike, Takuya Oishi, Kohji Uraguchi, Alexei V. Abramov, Ryuichi Masuda
Mammal Study 40 (4), 245-256, (1 December 2015) https://doi.org/10.3106/041.040.0405
KEYWORDS: geographical variation, morphological microevolution, skull morphology, Vulpes vulpes.
SHORT COMMUNICATIONS
Himanshu S. Palei, Hemanta K. Sahu, Anup K. Nayak
Mammal Study 40 (4), 257-263, (1 December 2015) https://doi.org/10.3106/041.040.0406
No abstract available
Back to Top