VOL. 28 · NO. 8 | August 2013
 
IN THIS ISSUE

SPOTLIGHT (1)
VIEW ALL ABSTRACTS +
RESEARCH ARTICLES
DORIT KORNGREEN, OLGA ORLOV-LABKOVSKY, OR BIALIK, CHAIM BENJAMINI
PALAIOS 28 (8), 491-508, (1 August 2013) https://doi.org/10.2110/palo.2012.p12-042r
CHUNBO YAN, LINA WANG, HAISHUI JIANG, PAUL B. WIGNALL, YADONG SUN, YANLONG CHEN, XULONG LAI
PALAIOS 28 (8), 509-522, (1 August 2013) https://doi.org/10.2110/palo.2012.p12-077r
LAISHI ZHAO, YONGLIN CHEN, ZHONG-QIANG CHEN, LING CAO
PALAIOS 28 (8), 523-540, (1 August 2013) https://doi.org/10.2110/palo.2012.p12-107r
MAO LUO, ZHONG-QIANG CHEN, SHIXUE HU, QIYUE ZHANG, MICHAEL J. BENTON, CHANGYONG ZHOU, WEN WEN, JIN-YUAN HUANG
PALAIOS 28 (8), 541-551, (1 August 2013) https://doi.org/10.2110/palo.2012.p12-122r
JUN SHEN, YONG LEI, THOMAS J. ALGEO, QINGLAI FENG, THOMAS SERVAIS, JIANXIN YU, LIAN ZHOU
PALAIOS 28 (8), 552-567, (1 August 2013) https://doi.org/10.2110/palo.2013.p13-014r
M. E. BROOKFIELD, T. J. ALGEO, R. HANNIGAN, J. WILLIAMS, G. M. BHAT
PALAIOS 28 (8), 568-582, (1 September 2013) https://doi.org/10.2110/palo.2012.p12-070r
SPOTLIGHT
ZHONG-QIANG CHEN, THOMAS J. ALGEO, MARGARET L. FRAISER
PALAIOS 28 (8), 661-663, (1 August 2013) https://doi.org/10.2110/palo.2012.p12-102r
No abstract available
RESEARCH ARTICLES
GUICHUN LIU, QINGLAI FENG, JUN SHEN, JIANXIN YU, WEIHONG HE, THOMAS J. ALGEO
PALAIOS 28 (8), 664-679, (1 August 2013) https://doi.org/10.2110/palo.2013.p13-035r
Back to Top