VOL. 186 · NO. 4 | October 2016
 
IN THIS ISSUE

REVIEW (1)
VIEW ALL ABSTRACTS +
REVIEW
David A. Gewirtz, Moureq Alotaibi, Vasily A. Yakovlev, Lawrence F. Povirk
Radiation Research 186 (4), 327-332, (2 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14437.1
REGULAR ARTICLES
J. S. Willey, A. T. Kwok, J. E. Moore, V. Payne, C. A. Lindburg, S. A. Balk, J. Olson, P. J. Black, M. C. Walb, R. R. Yammani, M. T. Munley
Radiation Research 186 (4), 333-344, (7 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14400.1
Nong Yang, Xican Gao, Xiaofei Qu, Ruiguang Zhang, Fan Tong, Qian Cai, Jihua Dong, Yu Hu, Gang Wu, Xiaorong Dong
Radiation Research 186 (4), 345-359, (19 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14374.1
K. Hamasaki, R. D. Landes, A. Noda, N. Nakamura, Y. Kodama
Radiation Research 186 (4), 360-366, (14 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14385.1 Open Access
Kengo Yoshida, Munechika Misumi, Yoshiko Kubo, Mika Yamaoka, Seishi Kyoizumi, Waka Ohishi, Tomonori Hayashi, Yoichiro Kusunoki
Radiation Research 186 (4), 367-376, (14 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14389.1 Open Access
Xiaoyan Fan, Yan Li, Yulong Zhang, Meixiang Sang, Jianhui Cai, Qiaoxia Li, Toshinori Ozaki, Tetsuya Ono, Dongwei He
Radiation Research 186 (4), 377-384, (19 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14454.1
Samuel N. Rodman, Jacquelyn M. Spence, Tyler J. Ronnfeldt, Yueming Zhu, Shane R. Solst, Rebecca A. O'Neill, Bryan G. Allen, Xiangming Guan, Douglas R. Spitz, Melissa A. Fath
Radiation Research 186 (4), 385-395, (19 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14463.1
Ludwik Dobrzyński, Krzysztof W. Fornalski, Yehoshua Socol, Joanna M. Reszczyńska
Radiation Research 186 (4), 396-406, (2 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14302.1
Chizuru Tsuruoka, Benjamin J. Blyth, Takamitsu Morioka, Mutsumi Kaminishi, Mayumi Shinagawa, Yoshiya Shimada, Shizuko Kakinuma
Radiation Research 186 (4), 407-414, (30 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14499.1
SHORT COMMUNICATION
I. Deltour, Y. Tsareva, S. J. Schonfeld, V. V. Vostrotin, P. Okatenko, M. Sokolnikov, J. Schüz
Radiation Research 186 (4), 415-421, (30 September 2016) https://doi.org/10.1667/RR14399.1
Back to Top