VOL. 63 · NO. 1 | June 2007
 
Tree-Ring Research
VIEW ALL ABSTRACTS +
Research Articles
Tree-Ring Research 63 (1), 1, (1 June 2007) https://doi.org/10.3959/1536-1098-63.1.1
No abstract available
Yu Liu, Junyan Sun, Yinke Yang, Qiufang Cai, Huiming Song, Jiangfeng Shi, Zhisheng An, Xuxiang Li
Tree-Ring Research 63 (1), 3-14, (1 June 2007) https://doi.org/10.3959/1536-1098-63.1.3
KEYWORDS: inner Mongolia, Pinus tabulaeformis Carriere, tree rings, precipitation reconstruction
Shengchun Xiao, Honglang Xiao, Osamu Kobayashi, Puxing Liu
Tree-Ring Research 63 (1), 15-26, (1 June 2007) https://doi.org/10.3959/1536-1098-63.1.15
KEYWORDS: tree-ring analysis, dendrochronology, dendroglaciology, July First Glacier, equilibrium line altitude (ELA), Hippophae rhamnoides, shrub growth
Qinhua Tian, Xiaohua Gou, Yong Zhang, Jianfeng Peng, Jinsong Wang, Tuo Chen
Tree-Ring Research 63 (1), 27-36, (1 June 2007) https://doi.org/10.3959/1536-1098-63.1.27
KEYWORDS: dendrochronology, drought reconstruction, Qilian Mountains
Research Report
T. Nakamura, M. Okuno, K. Kimura, T. Mitsutani, H. Moriwaki, Y. Ishizuka, K. H. Kim, B. L. Jing, H. Oda, M. Minami, H. Takada
Tree-Ring Research 63 (1), 37-46, (1 June 2007) https://doi.org/10.3959/1536-1098-63.1.37
KEYWORDS: radiocarbon dating, radiocarbon calibration, accelerator mass spectrometry, wiggle-matching, tree ring, archaeology, volcanology, B-Tm tephra, Baitoushan Volcano, Mawaki archaeological site
Review Article
Katarina Čufar
Tree-Ring Research 63 (1), 47-60, (1 June 2007) https://doi.org/10.3959/1536-1098-63.1.47
KEYWORDS: dendrochronology, tree rings, cultural heritage, archaeology, review
Technical Report
Peter M. Brown
Tree-Ring Research 63 (1), 61-62, (1 June 2007) https://doi.org/10.3959/1536-1098-63.1.61
KEYWORDS: tree rings, coring, sampling
Articles
Steven W. Leavitt
Tree-Ring Research 63 (1), 63-64, (1 June 2007) https://doi.org/10.3959/1536-1098-63.1.63
No abstract available
In Memoriam
Yves Bergeron
Tree-Ring Research 63 (1), 65, (1 June 2007) https://doi.org/10.3959/1536-1098-63.1.65 Open Access
No abstract available
Back to Top