Special Issue 68 - Climate Change Impacts on Surface Water Systems
VOL. 68 · NO. sp1 | Fall 2014
 
IN THIS ISSUE

PREFACE (1)
ARTICLES (22)
VIEW ALL ABSTRACTS +
FRONT MATTER
PREFACE
Journal of Coastal Research 68 (sp1), (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/1551-5036-68.sp1.fmiii Open Access
No abstract available
ARTICLES
Ronald Thom, Susan Southard, Amy Borde
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 1-11, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-001.1
KEYWORDS: Zostera marina, eelgrass growth, estuary climate impacts, Oceanic Niño Index, El Niño-Southern Oscillation.
Qin Chen, Hongqing Wang, Lixia Wang, Robert Tawes, Drew Rollman
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 12-19, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-002.1
KEYWORDS: Advanced circulation (ADCIRC) model, simulating-waves-nearshore (SWAN) model, Storm surge, wind waves, sea-level rise, beach mouse habitat.
Davina L. Passeri, Scott C. Hagen, Jennifer L. Irish
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 20-26, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-003.1
KEYWORDS: shoreline change, Bruun Rule, sea level rise.
Changjin Zhao, Jianzhong Ge, Pingxing Ding
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 27-34, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-004.1
KEYWORDS: Sea level rise, Storm surge, numerical modeling.
Xi Chen, Karim Alizad, Dingbao Wang, Scott C. Hagen
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 35-42, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-005.1
KEYWORDS: climate change, SWAT, RCM, streamflow, sediment, extreme event.
Peter Bacopoulos, Scott C. Hagen
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 43-48, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-006.1
KEYWORDS: sea-level rise, Hurricane Dennis, hydrodynamics, storm surge.
Wenrui Huang, Scott C. Hagen, Peter Bacopoulos, Fei Teng
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 49-56, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-007.1
KEYWORDS: Apalachicola Bay, Hurricane, sea-level rise, salinity, hydrodynamic model.
Joshua A. Solomon, Melinda J. Donnelly, Linda J. Walterst
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 57-64, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-008.1
KEYWORDS: climate change, eastern oyster, marsh organs, submersion times, shellfish, benthic, Apalachicola.
Hae-Cheol Kim, Seunghyun Son, Paul Montagna, Bruce Spiering, Jungho Nam
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 65-73, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-009.1
KEYWORDS: ENSO, MODIS, tele-connection, climatic gradient, Chlorophyll, ecosystem responses.
Zhilin Sun, Hui Nie, Senjun Huang, Saihua Huang, Wenrui Huang, Lili Zhu, Yangyang Gao
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 74-79, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-010.1
KEYWORDS: Cluster reclamation projects, Sea level rise, alteration of coastal line, Jiaojiang estuary.
Qi Shen, Fengfeng Gu, Dingman Qi, Wenrui Huang
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 80-88, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-011.1
KEYWORDS: numerical model, sea-level rise, flow and sediments changes, Yangtze estuary.
Hong Xiao, Wenrui Huang, Elijah Johnson, Sha Lou, Wuyi Wan
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 89-96, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-012.1
KEYWORDS: hydrodynamic modeling, Sea level rise, Salinity intrusion, St. Marks River, Wakulla River.
Weili Duan, Bin He, Kaoru Takara, Pingping Luo, Maochuan Hu, Nor Eliza Alias, Masahito Ishihara, Yi Wang
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 97-104, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-013.1
KEYWORDS: wave, Sea of Japan, statistical analysis, correlation, climate change index.
Yimei Chen, Wenrui Huang, Sudong Xu
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 105-112, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-014.1
KEYWORDS: frequency analysis, 100 year extreme water level, general extreme value model, Qiantang River Estuary, Pearl River Estuary, sea-level rise, climate change.
Clayton Clark, Gideon A. Nnaji, Wenrui Huang
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 113-120, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-015.1
KEYWORDS: El Niño, La Niña, prewhitening, ARIMA, correlations.
Yi Cai, Wenrui Huang, Fei Teng, Shiyi Gu
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 121-128, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-016.1
KEYWORDS: Changing climate, glacier shrinkage, river flow, water resources, Heihe River.
Fangfang Zhu, Wenrui Huang, Yi Cai, Fei Teng, Beibei Wang, Qi Zhou
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 129-135, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-017.1
KEYWORDS: River hydrodynamic model, surface-ground water interaction, Heihe River, Qilian Mountain, Preissmann scheme.
Ligang Xu, Manli Zhu, Bin He, Xiaolong Wang, Qi Zhang, Jiahu Jiang, Bam H.N. Razafindrabe
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 136-143, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-018.1
KEYWORDS: Water balance, climate change, system dynamic, Poyang Lake.
Zhengzheng Zhou, Shuguang Liu, Hong Hua, Chang-Shian Chen, Guihui Zhong, Hejuan Lin, Chien-Wei Huang
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 144-151, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-019.1
KEYWORDS: Maximum daily precipitation, frequency analysis, parameter estimation, Taihu Basin.
Gideon A. Nnaji, Wenrui Huang, Margaret W. Gitau, Clayton Clark
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 152-159, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-020.1
KEYWORDS: Low flow, minimum flow, water management, 7Q10 method, Suwannee River.
Yi Wangt, Bin He, Srikantha Herath, Senaka Basnayake, Wenrui Huang
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 160-167, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-021.1
KEYWORDS: climate change, temperature, rainfall, coastal region, Thailand.
Guihui Zhong, Shuguang Liu, Chao Han, Wenrui Huang
Journal of Coastal Research 68 (sp1), 168-175, (1 October 2014) https://doi.org/10.2112/SI68-022.1
KEYWORDS: Flood risk map, coastal area, hydrodynamic modeling, GIS analysis.
Back to Top