Special Issue 82 - Coastal Ecosystem Responses to Human and Climatic Changes throughout Asia
VOL. 82 · NO. sp1 | Fall 2018
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
FRONT MATTER
Journal of Coastal Research 82 (sp1), (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/1551-5036-82.sp1.ii Open Access
No abstract available
RESEARCH ARTICLES
Jun Yang
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 1-11, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-001.1
KEYWORDS: Extreme rainstorm, plain area, river basin, geology, accumulation layer, Landslide, disaster
Longqin Yao, Hengquan Zhang
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 12-23, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-002.1
KEYWORDS: Marine climate city, water resources, carrying capacity evaluation model, software development, Design
Junhui Song, Hua Xie, Yan Feng
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 24-28, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-003.1
KEYWORDS: spatial correlation, ocean-monitoring network, Moran index
Qi Ji, Liu Kun
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 29-34, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-004.1
KEYWORDS: Wind-induced vibration characteristic
Yu Zhao, Deying Zhang, Xueling Du, Baolin Xiong
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 35-40, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-005.1
KEYWORDS: Marine rock and soil, mechanical parameters
Firuza-Begham Mustafa, Benjamin Ezekiel Bwadi
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 41-54, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-006.1
KEYWORDS: Giant freshwater prawn sites, physicochemical factors, suitability analysis
Haorui Chen, Zhenyang Peng, Wenzhi Zeng, Jingwei Wu
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 55-63, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-007.1
KEYWORDS: Freezing, soil, salt, inner Mongolia
Jifei Xie
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 64-69, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-008.1
KEYWORDS: Marine equipment manufacturing industry, coastal 21 producer services, interactive development
Wenzhong Zhu, Erli Wang, Yani Hou, Lidong Xian, Muhammad Aqeel Ashraf
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 70-76, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-009.1
KEYWORDS: Image denoising, filtering algorithm
Juan Zhao, Zhilei Tan, Qiang Gao, Yangcang Xu, Shengping Jiang, Muhammad Aqeel Ashraf
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 77-83, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-010.1
KEYWORDS: mercury, liquid chromatography–UV digestion, ultrasonic extraction
Rd Rohmat Saedudin, Shahreen Kasim, Hairulnizam Mahdin, Edi Sutoyo, Iwan Tri Riyadi Yanto, Rohayanti Hassan, Mohd Arfian Ismail
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 84-92, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-011.1
KEYWORDS: Rough set theory, incomplete information systems, classification, marine data mining
Shuling Zhou, Yingyan Zhang, Xuedan Yang
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 93-98, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-012.1
KEYWORDS: the Belt and Road, Nansha free trade area, economic development trend assessment
Jianwen Shu, Yulan Wu
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 99-105, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-013.1
KEYWORDS: Entropy theory, violation operation, security theorem, quantitative analysis
Li Biqing, Yang Xiaomei, Zheng Shiyong
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 106-113, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-014.1
KEYWORDS: Presentational state transfer, Laravel structure, JSON data format, geo-information system
Hong Huang
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 114-119, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-015.1
KEYWORDS: Rainy season environment, coastal city
Suzanah Abdul Rahman, Nur Aienun Abdullah, Ahmed Jalal Khan Chowdhury, Kamaruzzaman Yunus
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 120-125, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-016.1
KEYWORDS: Biowaste, Oreochromis niloticus, Lates calcarifer, heavy metals
He Zheng, Sun Xiao-yu, Gu Xuan, Liu Ju, Yang Chun-Ying
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 126-130, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-017.1
KEYWORDS: Rotorcraft, taking off and landing, Lattice Boltzmann method, spoiler, vortex, reliability
Sen Zhang, Lifan Sun, Yuanyuan Liu, Qingtao Wu, Keqi Xu
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 131-136, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-018.1
KEYWORDS: Marine minehunting equipment, safety performance
Zhihao Zhang, Wei Li, Muhammad Aqeel Ashraf
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 137-142, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-019.1
KEYWORDS: Aquatic plants, allelopathy, eutrophic water areas
Hongwei Li
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 143-149, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-020.1
KEYWORDS: Wave action, underwater unmanned vehicle, sailing efficiency
K.-C.-A. Jalal, F.-K. Alifah, H.-N.-N. Faizul, A.-A. Mamun, M.-A. Kader, M.-A. Ashraf
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 150-155, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-021.1
KEYWORDS: diversity, fish community, river Pusu, water quality
Li Tao, Zhenhui Sun
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 156-162, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-022.1
KEYWORDS: Marine vessels, dynamic information communication, wireless transmission system, single-chip microcomputers
Jing Zeng, Rongying Wan
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 163-167, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-023.1
KEYWORDS: Marine transport system, planning and design
Fang Liu, Xing Gao, Yonghao Wu
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 168-173, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-024.1
KEYWORDS: Under cloud computing platform, ship communication, leakage prevention method
Zaima Azira Zainal Abidin, Ahmed Jalal Khan Chowdhury, Nurfathiah Abdul Malek, Zarina Zainuddin
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 174-179, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-025.1
KEYWORDS: actinomycetes, antimicrobial, biosynthetic potential, diversity, mangrove
Hongqin Shi, Ying Yu, Yan Wang
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 180-185, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-026.1
KEYWORDS: Remote-sensing images, typhoon, risk warning, rough sets, support vector machines
Minghui Zhang, Zhaochen Sun, Jiawen Sun, Anning Suo, Muhammad Aqeel Ashraf
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 186-192, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-027.1
KEYWORDS: coast, Beach, repair engineering, GIS
Zhu Jichao, Gong Jinxin
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 193-199, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-028.1
KEYWORDS: Marine environment, reinforced concrete, durability, seismic performance
Huijun Xiao, Meiyan Wei
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 200-205, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-029.1
KEYWORDS: remote sensing, sea typhoon, early warning method
Azfar Mohamamad, K.C.A. Jalal
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 206-211, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-030.1
KEYWORDS: macrobenthos, diversity, polychaete, bivalves, gastropods, Pahang estuary
Luo Gang, Zhou Xiao-jun, Chen Jian-xun
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 212-217, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-031.1
KEYWORDS: Submerged floating tunnel, LS-DYNA finite element software
Z.-W. Li, L.T. Cui
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 218-223, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-032.1
KEYWORDS: Construction effects, Bacillariophyta, Pyrrophyta, diversity index
Kun Shi, Zekun Li, Shihai Yang, Sheng He, Hong Zhang
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 224-231, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-033.1
KEYWORDS: Economic dispatch, demand response, multilevel ED architecture, multitime scales, coordinated strategy
Wenjuan Li, Wei Liu, Likun Wang, Jun Wen
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 232-238, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-034.1
KEYWORDS: Port niche, competitive, evaluation
Feng Yan, Yongqiang Wang
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 239-244, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-035.1
KEYWORDS: Comprehensive management of coastal zone, microorganism, marine pollution, Remediation
Haiqing Yao, Yongsheng Yang, Xiuwen Fu, Chao Mi
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 245-253, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-036.1
KEYWORDS: Data stream, distance-based outlier detection, adaptive sliding window, K-Nearest Neighbor
Ling Sun, Wei Liu, Hanwen Zhang, Mengting Wu, Hao Xu
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 254-262, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-037.1
KEYWORDS: Route planning, time window, fuzzy analytic hierarchy process (AHP)
Liquan Wang, Jianguo Qin
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 263-269, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-038.1
KEYWORDS: Mechanical structure, uniflow fluent–structure interaction
Qiang Yue, Fusheng Liu, Yanfang Diao, Yanmin Liu
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 270-279, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-039.1
KEYWORDS: reservoir, dynamic data drive, internet of things
Luochen Li, Liang Lei, Dongri Han
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 280-287, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-040.1
KEYWORDS: High end manufacturing, green innovation, Efficiency, projection tracking, stochastic frontier
Peng An
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 288-293, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-041.1
KEYWORDS: Multi-joint, submarine robot, autonomous intelligent obstacle avoidance, path optimization method
Zhongjun Hu
Journal of Coastal Research 82 (sp1), 294-306, (1 September 2018) https://doi.org/10.2112/SI82-042.1
KEYWORDS: Maritime transportation, fuzzy clustering, split delivery, variable travel speed, vehicle routing problem
Back to Top