VOL. 3 · NO. 1 | July 1998
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
REVIEW ARTICLE: TOXICOLOGY, MOLECULAR BIOLOGY & BIOCONTROL
Fengying Guo, Zhi-Qiang Zhang, Zhimo Zhao
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 3-7, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.1
KEYWORDS: Tetranychus cinnabarinus, pesticide resistance, China
Rita Mozes-Koch &, Uri Gerson
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 9-18, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.2
KEYWORDS: systematics, electrophoresis, ELISA; RAPD, genetic markers
Renjie Hu, K. E. Hyland, J. H. Oliver
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 19-28, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.3
KEYWORDS: Ixodiphagus, tick, wasp, parasitoid, natural enemy, biological control
BIOLOGY, ECOLOGY & BEHAVIOUR
Xianguo Guo
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 29-34, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.4
KEYWORDS: Acari, gamasid mite, host-specificity, host-selection
Junrui Zhi, Zhenzhong Guo, Jiwen Xiong
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 35-42, (31 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.5
KEYWORDS: Amblyseius nicholsi, BIOLOGY, ecology, temperature, humidity, pollen
I.P. Furtado, G.J. De Moraes
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 43-48, (1 June 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.6
KEYWORDS: biological control, cassava, predator, feeding
Bin Xia, Rong Ye, Zhimin Zhu
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 49-52, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.7
KEYWORDS: Amblyseius orientalis, temperature, life table
Yanxuan Zhang, Zhi-Qiang Zhang, Jianzhen Lin, Qiaoyun Liu
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 53-58, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.8
KEYWORDS: predation, oviposition, predator-prey interaction, biological control, Amblyseius longispinosus, Aponychus corpuzae
Bisong Yue, Min Sun, Andong Qiu
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 59-62, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.9
KEYWORDS: citrus, citrus rust mite, Eriophyidae, Acari, plant resistance
Xiaoyue Hong, Jie Ji, Jianxia Ma, Huiqin Dong
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 63-68, (31 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.10
KEYWORDS: Tea pink mite, Acaphylla theae, Eriophyidae, host specificity
Ming Chen &, Jincang Luo
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 69-74, (1 June 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.11
KEYWORDS: Eotetranychus pruni, spatial pattern, time-series dynamics, data transformation
Xuenong Xu, Cankun Lu, Jinping Chang, Riming Pan, Sibiao Shao
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 75-82, (1 June 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.12
KEYWORDS: Tetranychus viennensis, dispersal, methyl parathion, fenpyroximate
Junxiang Wu, Shize Zhang, Yongpeng Duan
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 83-87, (31 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.13
KEYWORDS: Penthaleus major, wheat mite, survey method
Kun Wang, Fusheng Huang, Beiyu Zhong, Dazhi Shan, Qiang Li
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 89-92, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.14
KEYWORDS: Demodex folliculorum, mobility, quantitative study, metronidazole, bezoar
Arturo Goldarazena, Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 93-96, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.15
KEYWORDS: parasitism, host-parasite relationships, thrips, Abrolophus neobrevicollis, Acari
Yincai Dong, Jinian Feng, Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 97-104, (31 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.16
KEYWORDS: Tritrophic interaction, host selection, parasites, Acari, aphids
Ting-Huan Wen, Yinyun Cai, Xiujuan Chen, Li Xiang, Beiling Wang, Yijun Zhuang
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 105-112, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.17
KEYWORDS: Dermatophagoides farinae, allergen, asthma, rhinitis, diagnosis, immunotherapy, safety
Lungshu Li, Bin Chen, Juan Xia, Xiaowei Zhang
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 113-120, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.18
KEYWORDS: Tyrophagus putrescentiae, development, fecundity, temperature, controlled Atmosphere
SYSTEMATICS, MORPHOLOGY & EVOLUTION
Wei-Nan Wu, Jian-Feng Ou
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 121-124, (31 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.19
KEYWORDS: Acari, Phytoseiidae, Phytoseius, horridus species group, new species
Reinaldo J.F. Feres, Gilberto J. De Moraes
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 125-132, (31 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.20
KEYWORDS: Acari, Phytoseiidae, Neotropics, taxonomy, distribution, habitat
Wei -Nan Wu, Jian-Feng Ou
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 133-136, (31 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.21
KEYWORDS: Acari, Phytoseiidae, Typhlodromus, rhenanus species group, new species
Jianzhen Lin, Qinghe Chen, Yanxuan Zhang
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 137-143, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.22
KEYWORDS: Tarsonemidae, Daidalotarsonemus, new species, Fujian
Arturo Goldarazena Lafuente, Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 149-158, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.24
KEYWORDS: mites, Erythraeidae, parasites, Orius, Callaphidiidae, new species, Erythraeus
Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 159-170, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.25
KEYWORDS: mites, aphids, parasites, Amphotrombium, new species, new genus, new family
Chungen Wen &, Zhimin Zhu
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 171-174, (1 June 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.26
KEYWORDS: Water mite, Unionicola, new species
Ting-Huan Wen, Peifang Fan
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 175-178, (1 June 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.27
KEYWORDS: Walchia szechuanica, redescription, Trombiculidae, Walchiinae
Gen-Sheng Bu &, Lung-Shu Li
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 179-182, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.28
KEYWORDS: Rhizoglyphus, generic diagnosis, key to species, Acaridae, Astigmata
Anne S. Baker
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 183-192, (1 January 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.29
KEYWORDS: Pterygosomatidae, Hirstiella diolii sp. nov, immatures, adults, key to Hirstiella females, captive rhinoceros iguana, Cyclura cornuta
SHORT NOTES
Ting-Huan Wen
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 193-196, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.30
KEYWORDS: Demodectic blepharitis, Demodex folliculorum, Demodex brevis, Thelazia callipaeda, misidentification, China
Rongman Xu, Gongllang Luo
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 197, (31 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.31
No abstract available
Huiqin Dong, Xiaoyue Hong
Systematic and Applied Acarology 3 (1), 199, (1 July 1998) https://doi.org/10.11158/saa.3.1.32
No abstract available
Back to Top