VOL. 17 · NO. 8 | November 2000
 
IN THIS ISSUE

Review (1)
Zoological Science
VIEW ALL ABSTRACTS +
Review
Masafumi Iwami
Zoological Science 17 (8), 1035-1044, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1035 Open Access
Original Articles
Sayaka Sakai, Shin Yanagihara, Peter Kabai, Kiyoko Koga, Toshiya Matsushima
Zoological Science 17 (8), 1045-1051, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1045 Open Access
Mayuka Aoki, Ei-ichi Izawa, Kiyoko Koga, Shin Yanagihara, Toshiya Matsushima
Zoological Science 17 (8), 1053-1059, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1053 Open Access
Nao Kagawa, Yasuo Mugiya
Zoological Science 17 (8), 1061-1066, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1061 Open Access
Xiaoyan Wang, Fumihiro Morishita, Osamu Matsushima, Masaaki Fujimoto
Zoological Science 17 (8), 1067-1074, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1067 Open Access
Izumi Nishinokubi, Kenji Tomioka
Zoological Science 17 (8), 1075-1080, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1075 Open Access
Tadao Hirota, Yoshiaki Obara
Zoological Science 17 (8), 1081-1087, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1081 Open Access
Kazuaki Ohashi, Masami Sasaki, Hiromi Sasagawa, Jun Nakamura, Shunji Natori, Takeo Kubo
Zoological Science 17 (8), 1089-1094, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1089 Open Access
Takeyuki Suzuki, Hirohiko Yajima, Koscak Maruyama, Sumiko Kimura
Zoological Science 17 (8), 1095-1099, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1095 Open Access
Jin Hyung Yoo, Toshio Takeuchi, Masatomo Tagawa, Tadahisa Seikai
Zoological Science 17 (8), 1101-1106, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1101 Open Access
Izumi Onitsuka, Masatoshi Takeda, Mitsugu Maéno
Zoological Science 17 (8), 1107-1113, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1107 Open Access
Luisa Anna Villa, Eleonora Patricolo
Zoological Science 17 (8), 1115-1121, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1115 Open Access
Takashi Yada, Teruo Azuma, Akiyoshi Takahashi, Yoshiro Suzuki, Shigehisa Hirose
Zoological Science 17 (8), 1123-1127, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1123 Open Access
Teruaki Nakatsuji, Hiroomi Keino, Keiko Tamura, Shoko Yoshimura, Toru Kawakami, Saburo Aimoto, Haruyuki Sonobe
Zoological Science 17 (8), 1129-1136, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1129 Open Access
Keiichiro Yamaguchi, Naomi Seo, Emiko Furuta
Zoological Science 17 (8), 1137-1146, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1137 Open Access
Ming-Chung Tu, Hurng-Yi Wang, Mung-Pei Tsai, Mamoru Toda, Wen-Jen Lee, Fu-Ji Zhang, Hidetoshi Ota
Zoological Science 17 (8), 1147-1157, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1147 Open Access
Norio Kobayashi, Yoichi Shirai, Nobuo Tsurusaki, Koichiro Tamura, Tadashi Aotsuka, Haruo Katakura
Zoological Science 17 (8), 1159-1166, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1159 Open Access
Shigeaki Kojima, Ryoko Segawa, Yoshihiro Fujiwara, Jun Hashimoto, Suguru Ohta
Zoological Science 17 (8), 1167-1174, (1 November 2000) https://doi.org/10.2108/zsj.17.1167 Open Access
Back to Top