VOL. 22 · NO. 12 | December 2005
 
Zoological Science
VIEW ALL ABSTRACTS +
ORIGINAL ARTICLE
Tadatsugu Hosoya, Kunio Araya
Zoological Science 22 (12), 1305-1318, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1305
KEYWORDS: Lucanidae, Coleoptera, molecular phylogeny, 16S rRNA, mitochondrial DNA, evolution, sexual dimorphism, mandibles
Cristina Damborenea, Francisco Brusa, Carolina Noreña
Zoological Science 22 (12), 1319-1329, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1319 Open Access
KEYWORDS: Turbellaria, Gieysztoria, Peru, new species, Amazon Basin
Aya Jodo, Takashi Kitahashi, Shinya Taniyama, Ramji Kumar Bhandari, Hiroshi Ueda, Akihisa Urano, Hironori Ando
Zoological Science 22 (12), 1331-1338, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1331
KEYWORDS: GnRH receptor, gene expression, brain, seasonal reproduction, spawning behavior, real-time PCR
Xuebin Li, Yongqing Jiang, Zhengchao Wang, Gentao Liu, Reinhold J. Hutz, Wenbin Liu, Zhuang Xie, Fangxiong Shi
Zoological Science 22 (12), 1339-1346, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1339
KEYWORDS: granulosa cell, Foxo1, forkhead, rat, Nitric oxide, cGMP
Lorinda Grobler, Serife Bayram, Sultan Çobanoglu
Zoological Science 22 (12), 1347-1351, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1347
KEYWORDS: Acari, Oribatida, Oribatula, Turkey, new records, redescriptions
Yong-De Cui, Hong-Zhu Wang
Zoological Science 22 (12), 1353-1357, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1353
KEYWORDS: Potamothrix, profundal Tubificinae, new species, Fuxian Lake, Yunnan Province
The Zoological Society Prize Winner
Shigeru Kuratani
Zoological Science 22 (12), 1361-1366, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1361
No abstract available
Satoru Kobayashi
Zoological Science 22 (12), 1367-1369, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1367
No abstract available
Masafumi Matsui
Zoological Science 22 (12), 1370, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1370
No abstract available
The Zoological Society Young Investigator Award
Mikiko Tanaka
Zoological Science 22 (12), 1371, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1371
No abstract available
Takehiro Kusakabe
Zoological Science 22 (12), 1372, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1372
No abstract available
Symposium
Chikafumi Chiba, David R. Hyde, Thomas S. Vihtelic, Shane M. Fimbel, Sean C. Kassen, Christopher T. Burket, Jacob Montgomery, Ryan Thummel, Kenta Nakamura, Kanako Susaki, Susumu Unno, Yamano Yuka, Osamu Hisatomi, Masasuke Araki, Jason R. Spence, Katia Del Rio-Tsonis, Mitsuko Kosaka, Maki Asami
Zoological Science 22 (12), 1373-1376, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1373
No abstract available
Hiroshi Hori, Nori Satoh, Toru Shimada, Takaaki Daimon, Shunsuke Funaguma, Susumu Katsuma, Hiroaki Abe, Kazuei Mita, Nori Satoh, Yutaka Satou, Takeshi Kawashima, Eiichi Shoguchi, Kiyoshi Naruse, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Tomoyuki Yamada, Ahsan Budrul, Koichiro Doi, Yukinobu Nagayasu, Shin-ichi Hashimoto, Takanori Narita, Yoko Kuroki, Atsushi Toyoda, Tomoko Jindo, Daisuke Kobayashi, Tadasu Shin-I, Yusuke Takehana, Keita Tanaka, Mitsuru Sakaizumi, Yuji Kohara, Asao Fujiyama, Shin-ichi Morishita, Hiroyuki Takeda, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Sabine Kazuko Ishikawa, Shuichiro Imai, Yuji Murayama, Heinz Himmelbauer, Hiroshi Mitani, Makoto Furutani-Seiki, Hisato Kondoh, Indrajit Nanda, Michael Schmid, Manfred Schartl, Masaru Nonaka, Hiroyuki Takeda, Hiroshi Hori, Akihiro Shima, Nobuyoshi Shimizu, Toshihiko Shiroishi
Zoological Science 22 (12), 1377-1379, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1377
No abstract available
Manabu Yoshida, Midori Matsumoto, Noritaka Hirohashi, Keiichiro Kyozuka, Yayoi Obata, Qiong Wu, Takuya Kumagai, Manabu Kawahara, Hidehiko Ogawa, Tomohiro Kono, Yoshiakira Kanai
Zoological Science 22 (12), 1380-1382, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1380
No abstract available
Noriko Oshima, Yoko Miyashita, Tsuneo Moriya, Akiyoshi Takahashi, Masazumi Sugimoto, Sumiko Negishi
Zoological Science 22 (12), 1383-1386, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1383
No abstract available
Hideki Katow, Tetsuya Kominami, Masaaki Yamaguchi, Masato Kiyomoto, Koji Akasaka, Akihito Omori, Shonan Amemiya
Zoological Science 22 (12), 1387-1389, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1387
No abstract available
Michiyo Kinoshita, Satoshi Watanabe, Eri Honda-Sumi, Mantaro Hironaka, Kazuko Tsuchihara, Hisayo Sadamoto
Zoological Science 22 (12), 1390-1393, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1390
No abstract available
Kiyoshi Naruse, Shigeki Yasumasu, Mutsumi Nishida, Masaki Miya, Mari Kawaguchi, Junya Hiroi, Ichiro Iuchi, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Ahsan Budrul, Tomoyuki Yamada, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Takanori Narita, Tadasu Shin-I, Tomoko Jindo, Shin-ichi Hashimoto, Koji Matsushima, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Hiroyuki Takeda, Shinichi Morishita, Yuji Kohara, Kiyoshi Kikuchi, Wataru Kai, Masashi Fujita, Hiroaki Suetake, Yuzuru Suzuki
Zoological Science 22 (12), 1394-1396, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1394
No abstract available
Masahisa Nakamura, Tohru Kobayashi, Satoshi Hamaguchi, Satoru Kobayashi, Yu Kitadate, Kayo Arita, Shuji Shigenobu, Katsumi Takamura, Masaru Nakamura, Toshiaki Noce
Zoological Science 22 (12), 1397-1400, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1397
No abstract available
Akira Yamane, Iwamoto Hiroyuki, Akira Yamada, Yasutaka Tsutsui, Rie Kusakabe, Shigeru Kuratani, Jun-Ichi Miyazaki
Zoological Science 22 (12), 1401-1404, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1401
No abstract available
Masayuki Saigusa, Masatsugu Hatakeyama, Atsushi C. Suzuki, Takeshi Naganuma, Takashi Okuda, Daiki D. Horikawa, Chihiro Katagiri, Seigo Higashi, Victor Alekseev, Natalia Abramson, Masamichi Yamashita
Zoological Science 22 (12), 1405-1408, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1405
No abstract available
Hiroshi Endoh, Mihoko Takahashi, Tetsuo Hashimoto, Ken-ichiro Ishida, Takashi Nara, Naomi Kimura, Hidetaka Furuya
Zoological Science 22 (12), 1409-1412, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1409
No abstract available
Ryohei Kanzaki, Koji Ito, Kotaro Oka, Daisuke Kurabayashi, Tetsuro Funato, Shigeru Kondo, Hirokazu Takahashi
Zoological Science 22 (12), 1413-1415, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1413
No abstract available
Michio Hidaka, Toshiki Watanabe, Mamiko Hirose, Tadashi Maruyama, Euichi Hirose, Satoshi Karasawa, Atsushi Miyawaki, Masahiro Fujishima, Yuuki Kodama
Zoological Science 22 (12), 1416-1418, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1416
No abstract available
Kazuyoshi Tsutsui, Ken-ichirou Morohashi, Hidefumi Yoshioka, Yuko Katoh-Fukui, Sakae Kikuyama, Yasuo Sakuma, Fukuko Kimura, Toshiya Funabashi, Hideya Sakakibara, Fumiki Hirahara
Zoological Science 22 (12), 1419-1421, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1419
No abstract available
Kenji Tomioka, Yoshitaka Fukada, Akira Matsumoto, Masami Shimoda, Kenji Tomioka, Yoko Miyasako, Taishi Yoshii, Toshiyuki Okano, Hiroshi Abe
Zoological Science 22 (12), 1422-1424, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1422
No abstract available
Shunsuke F. Mawatari, Masanori J. Toda, Hiroshi Kajihara, Masahiro Ohara
Zoological Science 22 (12), 1425-1426, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1425
No abstract available
Tsutomu Kinoshita, Akimasa Fukui, Hiroki Kuroda, Akihito Yamamoto, Tatsuo Michiue, Shin-Ichi Osada
Zoological Science 22 (12), 1427-1429, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1427
No abstract available
Yuko Nagai, Shin Tochinai, Shigeaki Yamazaki, Koichi Ojiro
Zoological Science 22 (12), 1430-1431, (1 December 2005) https://doi.org/10.2108/zsj.22.1430
No abstract available
Abstract
Back to Top