VOL. 93 · NO. sp1 | September 2019
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
FRONT MATTER
Journal of Coastal Research 93 (sp1), (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/0749-0208-93.sp1.i
No abstract available
PREFACE
Journal of Coastal Research 93 (sp1), (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-preface
No abstract available
SCIENTOMETRIC ANALYSIS, ASSESSMENT AND PREDICTION OF "WATER" RESEARCH
Lili Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 1-8, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-001.1
KEYWORDS: Scientometric, Water, water publications, general statistical analysis
Wen Li, Rengui Jiang, Yong Zhao, Jiancang Xie, Jiwei Zhu, Ruijuan Cao
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 9-15, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-002.1
KEYWORDS: Water ecological environment protection, bibliometric, research hotspots, research frontiers, Citespace
Zhangfeng Yang, Da Chen, Daojin Huang, Yunnan Yang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 16-21, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-003.1
KEYWORDS: coastal evolution, sediment transport, Puerto Cabello
Yinping Wang, Rengui Jiang, Jiancang Xie, Yong Zhao, Dongfei Yan, Siyu Yang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 22-30, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-004.1
KEYWORDS: SWAT model, runoff simulation, Changing environment, non-point source pollution, Citespace
Junlong Liu, Jijun Xu, Jin Chen, Xiaofeng Hong, Mingyuan Zhou
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 31-38, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-005.1
KEYWORDS: Spatial and temporal distribution of water quality, Erhai Lake, Miju River, comprehensive pollution index method, principal component analysis method
Yuqin Gao, Lijuan Lai, Min Yao, Zhenzhen Ma
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 39-46, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-006.1
KEYWORDS: Cloud model, variable fuzz set, minimum relative entropy, water environment quality assessment, Qinhuai River
WATER QUALITY AND CHARACTERISTIC ANALYSIS
Wei Cong, Jianxin Guo, Hongkun Yu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 47-53, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-007.1
KEYWORDS: marine water quality, computer, water quality detection, multi-sensor technology, data fusion
Xiaohui Xie, Ying Liu, Yulan Luo, Qianying Du
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 54-60, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-008.1
KEYWORDS: Bayesian network, K2 search algorithm, maximum likelihood estimation, mutual information, water quality evaluation
Yanlong Huang, Jianzhong Chen, Chuanzhen Wang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 61-69, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-009.1
KEYWORDS: influencing factors, particulate minerals, support vector machine, flocculation, rate, prediction algorithm
Chunlan Liu, Ding Chen, Xuehong Zheng, Airong Zheng
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 70-76, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-010.1
KEYWORDS: nitrogen, total dissolved phase, truly dissolved phase, colloidal phase, seasonal variation
Huanying Ge, Ding Chen, Shu Li, Airong Zheng, Zuhao Zhu, Xuehong Zheng
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 77-82, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-011.1
KEYWORDS: ICP-MS, flow-injection system, trace metal, Fe, Ti
Junchao Yang, Yuanyou Xia, Lei Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 83-89, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-012.1
KEYWORDS: Electrochemical technology, yangtze river basin, sedimentary clay, minerals, strength characteristics
Yongsheng Kuang, Junhong Yuan, Zhen Chen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 90-96, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-013.1
KEYWORDS: multiple regression, deep seafloor manganese tuberculosis resources, content, prediction
Yang Wu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 97-101, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-014.1
KEYWORDS: Britain, coal, region, Industrialization, underground water
Jianjun Zhao, Junwu Zhou, Jie Li, Tao Song, Cheng Zhou
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 102-112, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-015.1
KEYWORDS: On-line sampling, grade analysis, mineral processing, suspension liquid
Liang Li, Guanghui Li, Cheng Hong
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 113-118, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-016.1
KEYWORDS: Vehicle load, Ocean, long-span floor, multimodal, vibration characteristics
Min Yu, Haixia Du
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 119-124, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-017.1
KEYWORDS: Mathematical probability statistics, sea area, period, wave characteristics, Numerical analysis
Tao Yang, Xiangkui Chen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 125-130, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-018.1
KEYWORDS: Ocean motion, kinetic energy, mechanical analysis, finite element model, human leg force
ENVIRONMENTAL HYDROLOGY
Jinghua Lin, Aiguo Pei, Zhifeng Wang, Sheng Dong, Yijie Gong
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 131-138, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-019.1
KEYWORDS: North of South China Sea, surface wave, wave climate, joint distribution
Xianfeng Huang, Naresh Suwal, Jingyan Fan, Kamal Prasad Pandey, Yongle Jia
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 139-145, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-020.1
KEYWORDS: Indicators of hydrologic alteration (IHA), hydropower station, river, ecology
Shujing Xu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 146-152, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-021.1
KEYWORDS: Penglai Eight Xian Crossing Sea Spot Scenic Spot, water geomorphological characteristics, evaluation model
Xiangrui Meng, Shuqing Zhang, Shuying Zang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 153-162, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-022.1
KEYWORDS: Decision fusion, convolutional neural network, support vector machine, high resolution remote sensing image, Wudalianchi Nature Reserve
Yuqin Gao, Zeyu Zhang, Yunping Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 163-169, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-023.1
KEYWORDS: Flood simulation, HEC-HMS, Polder, Qinhuai River, flood control
Xiaoli Zhang, Jinxian He, Zeqiang Ren, Taotao Zhou, Shuai Shi, Yande Zhao
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 170-177, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-024.1
KEYWORDS: Ordos Basin, water stratification, anoxic event, Chang 7 Age, shale gas, hydrogen-rich organic matter
Junbao Huang, Hongqing Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 178-184, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-025.1
KEYWORDS: tidal range, flood level, Puyang River, Gaohu flood detention area, 2D hydrodynamic mode
Bo Chen, Dexin Dong, Xianling Qin, Mingben Xu, Xianyun Chen, Maochong Shi
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 185-193, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-026.1
KEYWORDS: red tides, dynamic response mechanisms, Beibu Gulf in Guangxi, Weizhou Island, Qiongzhou Strait
Lei Liu, Chao Wang, Hong Zhang, Yixian Tang, Ziwen Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 194-199, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-027.1
KEYWORDS: time series analysis, coastal areas, surface deformation, automatic monitoring
Tao Peng, Junchao Wang, Tieyuan Shen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 200-208, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-028.1
KEYWORDS: Extreme precipitation, Qingjiang Basin, return period, spatial and temporal distribution
Junchao Wang, Tao Peng, Tieyuan Shen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 209-219, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-029.1
KEYWORDS: Wujiang river, flood season, precipitation intensity, climatic characteristics
Qinghui Qi, Zhixia Zhu, Ran Zhang, Lili Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 220-231, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-030.1
KEYWORDS: Muddy coast, windy days, coupled model, application
INDUSTRIAL WATER: EXPLORATION, DAMAGE AND RESTORATION
Long Pan, Jing Fang, Lizhu Tian, Fu Wang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 232-240, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-031.1
KEYWORDS: diatoms, freshwater diatoms, direction of the transport water, Sedimentary environment, Surface sediment, Nangang Industrial Zone
Yaqian Kong, Jun Wang, Xianchen Zhu, Yong Chen, Zongping Wang, Tao Tao, Yuegang Zuo
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 241-249, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-032.1
KEYWORDS: Dissolved organic matter, metal ions, complexation, parallel factor analysis, water pollution
Chao Liu, Binjie Qian, Liyuan Wang, Qun Miao
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 250-256, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-033.1
KEYWORDS: NH3-N, TP, remote sensing, GIS, Yi and Shu River, Landsat-8 OLI
Wei Hao, Peng Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 257-263, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-034.1
KEYWORDS: Coastal shallow waters, Buildings, foundation, pore water pressure, variation value
Jingjun Li, Xiangli He, Bolin Zhou
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 264-273, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-035.1
KEYWORDS: Thermal coupling method, irrigation water, XFEM, frost heaving damage, concrete lining channels
Xiaojing Ma, Tanxiao Zhu, Yue Fu, Yaling Yan, Weixiong Chen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 274-283, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-036.1
KEYWORDS: Smoothed particle hydrodynamics method, abrasive water jet, rock breaking, numerical simulation, fluid-solid coupling
Baoquan Guo, Honghua Hou, Tong Huang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 284-290, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-037.1
KEYWORDS: fuzzy clustering, amphibious weapon, water damage range, multi-array sensing node
Liangyuan Zhao, Dandan Gong, Ludan Li, Li Lin, Qi Du, Qianglong Qiao, Weijie Guo, Xianqiang Tang, Qingyun Li
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 291-297, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-038.1
KEYWORDS: adsorption, removal, synergistic effect, Eutrophication
Liquan Xie, Zelong Liang, Meng Wang, Huang Li, Yanhong Li, Tsung-Chow Su
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 298-303, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-039.1
KEYWORDS: Simplified experimental method, horizontal planar scale of local scour, submerged monopile, water flow
Wenna Ma, Yingdi Yin, Guang Yang, Qiang Li, Bairu Lu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 304-309, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-040.1
KEYWORDS: BIM, coastal building green material, comprehensive performance, evaluation
Xianfeng Huang, Zitong Yang, Yingqin Chen, Guohua Fang, Hongwei Yang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 310-319, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-041.1
KEYWORDS: Embankment, risk evaluation, index system, Cloud model
Yingjie Liu, Bo Wang, Jie Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 320-328, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-042.1
KEYWORDS: Water resource engineering implementation community, quality life, evaluation indicators system
Zisong Yu, Qiang Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 329-334, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-043.1
KEYWORDS: Digital media technology, coastal areas, architectural appearance, three-dimensional design
Qing Sun
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 335-340, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-044.1
KEYWORDS: artificial intelligence, port building, lighting, opening time, control
Xiaochen Guo
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 341-347, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-045.1
KEYWORDS: port, exterior wall of building, heat-insulating material, heat-insulating performance, detection
Mingtong Li
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 348-353, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-046.1
KEYWORDS: Coastal green city, passive, low energy consumption, construction cost control
Yinhong Dong, Fengjun Zhang, Lili Fu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 354-361, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-047.1
KEYWORDS: ecological design, extended producer responsibility (EPR), ecological performance
Xiaocheng Wang, Ying Guo
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 362-370, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-048.1
KEYWORDS: Lixiahe River, water town, ecological resources, self-recovery capacity, evaluation
AQUATIC ECOLOGY AND ITS ENVIRONMENT
Sining Zheng, Shuqin Wang, Qiao Liang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 371-380, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-049.1
KEYWORDS: Capture fishery, aquaculture fishery, coastal areas, TFP
Min Yu, Shuwei Feng, Yu Yang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 381-387, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-050.1
KEYWORDS: Mathematical probability statistics, different duration, Ocean, rainfall, combination prediction
Dehua Mao, Xiaohong Fu, Jinli Wang, Ruizhi Guo
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 388-396, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-051.1
KEYWORDS: Flood vulnerability comprehensive evaluation model, economics vulnerability, population vulnerability, integrated vulnerability, spatial and temporal distribution, Dongting Lake Area
Fenzhao Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 397-403, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-052.1
KEYWORDS: Composite corrosion inhibitor, seawater, carbon steel, corrosion inhibition performance
Zhe Li, Yuning Cheng
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 404-409, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-053.1
KEYWORDS: Island port, landscape pattern, spatial structure, optimization model
Guang Yue, Yutian Pan
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 410-416, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-054.1
KEYWORDS: UAV, intelligent vision, Ocean, disaster, intelligent inspection
Xiaojie Wang, Rengui Jiang, Jiancang Xie, Yong Zhao, Fawei Li, Jiwei Zhu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 417-426, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-055.1
KEYWORDS: Precipitation, variability, teleconnection, wavelet analyses, Xi'an
Dexin Dong, Donglin Zhu, Hanzheng Ya, Xianyun Chen, Bo Chen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 427-435, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-056.1
KEYWORDS: Storm jet, typhoon driving mechanism, water level anomaly, Guangxi nearshore
Ming Zhao, Shuaishuai Hao
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 436-442, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-057.1
KEYWORDS: Hainan boundary island, water area, ecological environment, Bearing capacity, prediction
Lingling Zhou, Xianwen Bao, Jing Yu, Yu Zhang, Ruoyan Feng
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 443-449, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-058.1
KEYWORDS: marine management, ecological protection, marine resources
Hao Cui, Weihua Xiao, Yuyan Zhou, Baodeng Hou, Fan Lu, Mengtong Pei
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 450-459, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-059.1
KEYWORDS: vegetation cover, MODIS, NDVI, spatio-temporal variations, Daqing River Basin
Qin Shen, Li Mo, Guanjun Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 460-465, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-060.1
KEYWORDS: multi-objective optimization, optimized algorithm, ecological dispatching
Hui Xu, Zhen Liu, Jinshan Zhu, Xiushan Lu, Qiang Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 466-474, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-061.1
KEYWORDS: Coral reef, SVM, neural network, maximum likelihood
Yingying Sun, Shasha Dong, Wenjing Zhou, Lei Guo, Gan-Lin Guo, Xin Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 475-488, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-062.1
KEYWORDS: Antialgal secondary metabolites, inhibitory activity, marine macroalgae, microalgae, Red Tide
Lijuan Xu, Xuemiao Xu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 489-494, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-063.1
KEYWORDS: Fuzzy similarity fusion, haze images over the sea denoising, regular super resolution restoration, haze images over the sea restoration
Jun Xing, Xinzhe Wang, Jie Dong
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 495-500, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-064.1
KEYWORDS: internet of things, multivariate adaptation, marine plants, information feature extraction
Ping Zhang, Nan Zhang, Hanwu Yu, Hai Wang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 501-506, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-065.1
KEYWORDS: Climate conditions, coastal buildings, hierarchical layout
Jiatong Xie, Qirong Qin, Cunhui Fan
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 507-511, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-066.1
KEYWORDS: Coastal shale gas, isothermal adsorption, influencing factor
Hua Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 512-517, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-067.1
KEYWORDS: coastal zone, geotechnical engineering, slope slip, dynamic prediction
Haixia Du, Tingqin Lv
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 518-523, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-068.1
KEYWORDS: Marine climate, database dynamic update, storage, information fusion
Xuejun Dai, Dachang Zhuang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 524-529, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-069.1
KEYWORDS: genetic algorithm, ocean islands, ecological landscape, geographical planning and design
Zhaoxia Luan
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 530-535, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-070.1
KEYWORDS: Beach sports, power training, ankle joint injury
Tao Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 536-541, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-071.1
KEYWORDS: island, survival training, injury, prevention
Jianbo Wei
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 542-547, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-072.1
KEYWORDS: Athlete, fall, knee joint, injury prevention
Lin Zhang, Lei Yang, Lihua Niu, Zhili Wang, Haiyan Geng
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 548-553, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-073.1
KEYWORDS: Ankle and ankle joint, complex model, wave high speed shock, kinematic response
WATER IN HYDROELECTRIC POWER GENERATION
Longpeng Ma, Feng Wu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 554-560, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-074.1
KEYWORDS: Marine islands, various energy sources, hybrid power generation, motor, speed control, feedback compensation
Li Sun, Hongbo Liu, Di Bian
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 561-571, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-075.1
KEYWORDS: AC/DC hybrid power grid, commutation failure, power fluctuation, impulse response, stability analysis
Changming Ji, Hao Wu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 572-577, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-076.1
KEYWORDS: Cascade hydropower stations, large system decomposition and coordination, topology parallel computing, dynamic programming, use of water resources
Liling Lin, Chaorong Huang, Linfeng Zhao
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 578-581, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-077.1
KEYWORDS: Reactive power market, cooperation game theory, price, Nash equilibrium, hydraulic—power plant
Lincong Han
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 582-584, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-078.1
KEYWORDS: Jilin Province, energy consumption intensity, industrial added value
Bo Qu, Ming Zhong, Hongjie Jia, Huaguang Yan, Jian Zhang, Yajie Sun
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 585-596, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-079.1
KEYWORDS: Offshore multi-energy system, water electrolysis technology, hydrogen, demand response, loads matching degree
Meiyun Shao, Zongsheng Wu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 597-600, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-080.1
KEYWORDS: marine energy, Renewable energy, Standardization, countermeasures
Yunyan Li, Yuansheng Huang, Meimei Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 601-606, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-081.1
KEYWORDS: Phase space reconstruction, Ocean, Renewable energy, reserve sequence, prediction
Tianfu Huang, Zhiwei Guo, Zhiwu Wu, Zhou Zheng, Chunguang Wang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 607-612, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-082.1
KEYWORDS: Port power supply, power load, digital measurement
Zhifei Wu, Yuxia Xiang, Mingjie Li, Muhammad Yousaf Iqbal, Guangzhao Xu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 613-622, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-083.1
KEYWORDS: Accumulator, main parameters, simulation, absorb pressure, hydraulic excitation system
Xiaoyu Shi, Shengzhi Huang, Qiang Huang, Xuewen Lei, Jiangfeng Li, Pei Li, Mingyang Yang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 623-632, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-084.1
KEYWORDS: Wind speed prediction, spatial-temporal correlation, wavelet coherence transformation analysis, long short term memory
MARINE ENVIRONMENT COMMUNICATION
Qingjie Liu, Xiaoying Wang, Pan Li
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 633-638, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-085.1
KEYWORDS: Wireless network for ships, anonymous communications, interference signal, separation, beamforming
Ye Liu, Yuzhe Xu, Keke Zhang, Yingqiao Feng
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 639-645, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-086.1
KEYWORDS: The 1st generation Beidou navigation positioning system, marine buoy, communication terminal, hardware
Yixiao Sun, Husheng Wu, Renjun Zhan
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 646-651, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-087.1
KEYWORDS: Wolf swarm algorithm, sea transportation, resources, optimal scheduling, TSP model
Lei Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 652-658, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-088.1
KEYWORDS: UE4 engine, 3D animation, automatic generation, Ocean
Hao Xu, Ning Zhan
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 659-664, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-089.1
KEYWORDS: marine buoy, wireless communication network, blocking fault, troubleshooting
Kuo Gao, Xinxin Shao
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 665-667, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-090.1
KEYWORDS: Central China, transportation and logistics system, comparative system
Yinkun Bai
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 668-673, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-091.1
KEYWORDS: Optical flow characteristics, underwater moving image, target, detection, image fusion
Xi Chen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 674-679, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-092.1
KEYWORDS: UAV, digital photography, surveying technology, marine topographic mapping
Guoan Hu, Chongyang Li
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 680-685, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-093.1
KEYWORDS: Mobile ship wireless communication network, dynamic spectrum, Allocation, equalization, control
Yening Ou
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 686-692, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-094.1
KEYWORDS: Sandy coastal zone, ship navigation, electronic map, real-time updating
Haijuan Zang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 693-698, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-095.1
KEYWORDS: Balanced configuration, multi-ship communication, channel, two time slot algorithm, congestion control
Xi Zhang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 699-703, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-096.1
KEYWORDS: Fractional interval equalization, big data, ship communication information, transmission channel, intelligent control
Mingtao Ma, Deqiang Cheng, Qiqi Kou
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 704-710, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-097.1
KEYWORDS: Ship power electronic rectification device, wrong wiring, automatic judgment, high precision, system design
Chao Xie, Peibei Shi, Fengyun Cao, Yanyu Qian
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 711-716, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-098.1
KEYWORDS: Apriori algorithm, ship communication network, reliability modeling
Ye Chen, Qingyun Ma, Chao Liu, Qiang Shu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 717-722, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-099.1
KEYWORDS: Space remote sensing technology, marine data, cartographic detection
Meiman Li, Wenfu Xie
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 723-728, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-100.1
KEYWORDS: Local features, coastal zone, remote sensing image, matching
Jingchun Niu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 729-734, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-101.1
KEYWORDS: ship, wireless sensor network, node, trust evaluation
Jianfeng Wang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 735-740, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-102.1
KEYWORDS: Submarine cable, failure, rapid early warning, monitoring, fusion
Hao Yang, Chen Zhang, Guanshan Chen, Bingxu Zhao
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 741-746, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-103.1
KEYWORDS: Ship communication information transmission channel, intelligent control, improved bandwidth estimation, sampled value filtering, threshold updating
Lei Li, Mingke Fang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 747-752, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-104.1
KEYWORDS: Cloud computing, ship communication network tasks, task scheduling, secure scheduling
Xuhua Wang, Dong Fang, Shichang Wan, Yuanhao Cheng
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 753-761, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-105.1
KEYWORDS: Crowd cluster model, noise suppression operator, instantaneous frequency, cluster collaboration, nonlinear characteristics
WATER RESOURCES AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Shigang Zhang, Haiwei Zhou
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 762-767, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-106.1
KEYWORDS: Marine resource development, EPC general contracting model, project performance, evaluation model
Liping Shi
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 768-774, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-107.1
KEYWORDS: Big data analysis, maritime traffic, economic loss, evaluation model
Yi Xiao, Ke Yin, Yan Shen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 775-779, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-108.1
KEYWORDS: tourism perceptions, livelihood capital, Farmers' household
Zhenshan Zhang, Xinli Zhao, Dan Wang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 780-784, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-109.1
KEYWORDS: Competitiveness of science technology and innovation, evaluation factors, export and maritime transportation of high-tech product
Xiaohui Wei, Chuangjian Qin
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 785-790, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-110.1
KEYWORDS: SVM theory, Ocean, international trade, waybill risk, early warning
Jiagen Yu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 791-797, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-111.1
KEYWORDS: Point-to-axis development theory, coastal city, solid economy, development model
Bo Wang, Xiangtian Nie, Zhiyong Li, Tianyu Fan
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 798-803, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-112.1
KEYWORDS: analytic hierarchy process, coastal zone economy, Vulnerability assessment
Chulan Chen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 804-810, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-113.1
KEYWORDS: coastal towns, industrial economy, spatial evolution layout, planning
Rui Wang, Qingmei Tan
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 811-816, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-114.1
KEYWORDS: Port throughput, regional economy, impact, dynamic model
Leqian Ouyang, Daming You
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 817-823, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-115.1
KEYWORDS: coastal cities, extroverted economic model, green innovation, economic development, performance, decision-making effectiveness
Xiaohui Wei, Wanling Chen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 824-829, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-116.1
KEYWORDS: Port planning, domain, foreign trade, equilibrium quality model, economic growth
Shanshan Zheng, Lei Wang, Ruozhou Chen, Fangliang Xing, Jun Chen
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 830-835, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-117.1
KEYWORDS: Big data analysis, coastal navigation mark, measurement and control project, cost estimation
Qin Yang, Ming Su, Yanxia Wu, Xin Wang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 836-842, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-118.1
KEYWORDS: fractal theory, coastal tourism city, economic efficiency, evaluation
Puguang Hou, Jiawen Wu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 843-849, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-119.1
KEYWORDS: Coastal countryside, leisure industry economy, development path, selection model
Lei Wang, Jing Lin, Rui Zhang, Wenqi Fan
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 850-854, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-120.1
KEYWORDS: Entrepreneurial network, COOPERATION, game
Shenglei Pi, Weining Cai
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 855-861, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-121.1
KEYWORDS: Non-hierarchical network, knowledge sharing behaviour, status competition, evaluation system
He Liu, Qunfang Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 862-865, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-122.1
KEYWORDS: Climate warming, carbon-intangible assets, carbon assets identification, feature map recognition, business process identification
Xiaolu Zhou, Ling Tian
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 866-869, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-123.1
KEYWORDS: Innovative talents, course ideology and politics, satisfaction, the empirical research
Xiaoming Zhang, Weiguo Fang, Zhenyang Pi
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 870-878, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-124.1
KEYWORDS: information sharing, supply chain structure, supply chain performance, bullwhip effect, information cost
Xiaoxia Xue, Xiaohong Wang, Liwei Li
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 879-882, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-125.1
KEYWORDS: E-commerce service industry, employment absorption capacity, employment elasticity, industrial structure deviation, resource utilization efficiency
Jun Liu
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 883-888, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-126.1
KEYWORDS: Water resources carrying capacity, ecological environment, regional economy
Jing Chen, Hengqing Gong, Yan Guo
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 889-894, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-127.1
KEYWORDS: Scale-free network, international shipping, price collusion, simulation
Qingru Duan
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 895-900, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-128.1
KEYWORDS: Industrial structure change, coast, forestry economy, growth, quantitative analysis
WATER MANAGEMENT IN MARINE MACHINERY
Juan Yan, Le Gao, Lifeng Wang, Xiaoxiang Gong
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 901-904, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-129.1
KEYWORDS: Weeding machine, port, finite element analysis, weeding rate
Hongbo Wang
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 905-910, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-130.1
KEYWORDS: ship to and from, traffic, density, safety risk, evaluation model, big data
Keshuang Sun, Jiezhong Wu, Zhenyu Sun, Zhongwang Cao
Journal of Coastal Research 93 (sp1), 911-916, (23 September 2019) https://doi.org/10.2112/SI93-131.1
KEYWORDS: Fuzzy neural network, sailboat at sea, route, optimal path planning